Memorandum o spolupráci so Zvieracou ombudsmankou

Rektor Univerzity Komenského Marek Števček dnes podpísal memorandum o spolupráci s Alianciou združení na ochranu zvierat – Zvieracím ombudsmanom.


Cieľom spolupráce je dosiahnuť pozitívne zmeny v oblasti prírody a chovu zvierat, ich ochrany a zachovania dobrých životných podmienok, ale tiež zvyšovanie úrovne právneho vedomia a edukácie v tejto oblasti. „Ochranu zvierat a prevenciu pred nevhodným či priam krutým zaobchádzaním považujem celospoločensky za veľmi dôležitú. Zmena právnej úpravy z roku 2018, ktorá zadefinovala zviera ako živého tvora, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami, je výrazným krokom vpred. Žiaľ, niekedy len formálnym. Práve preto úprimne vítam spoluprácu s pani ombudsmankou a každé ďalšie úsilie o ochranu zvierat, miláčikov či členov mnohých domácností – áno, aj tej mojej,“ povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského.

Zvierací ombudsman je štátom čiastočne podporovaná organizácia, ktorá združuje odborníkov a priateľov zvierat. Venuje sa boju s množiteľmi zvierat, podporuje slovenské útulky a poskytuje bezplatnú právnu pomoc.