Akademická spolupráca s Veľkou Britániou po skončení prechodného obdobia po odchode z EÚ

S koncom minulého roka sa skončilo aj prechodné obdobie po odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Odchod Veľkej Británie z EÚ ovplyvňuje aj programy zamerané na akademické mobility a spoluprácu na výskumných projektoch. Preto vám prinášame základné informácie o pokračovaní spolupráce od 1. januára 2021.


Horizon Europe

Veľká Británia pristúpila k novému programu Horizon Europe, ktorý je zameraný na investície EÚ do vedy a inovácií v rokoch 2021 až 2027. Jeho súčasťou je aj Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), Európska rada pre výskum (ERC) a ďalšie iniciatívy. Univerzita Komenského sa tak v rámci programu môže ďalej zúčastňovať na projektoch s britskými univerzitami a výskumnými inštitúciami.

Erasmus

Do skončenia súčasných projektov Erasmus (na väčšine univerzít do septembra 2021) funguje program na oboch stranách ako doteraz. Veľká Británia sa rozhodla nezapojiť do nového programu Erasmus pre roky 2021 – 2027, a preto mobility v rámci nového programu Erasmus nebudú pokrývať cesty študentov a zamestnancov UK do Veľkej Británie ani mobilitu britských študentov na UK.

Turing scheme

Veľká Británia pripravuje samostatný program na podporu študentských mobilít s názvom Turing scheme. Podrobnosti o novom programe a o možnostiach rozvoja spolupráce Univerzity Komenského s britskými univerzitami v rámci nového programu by mali byť známe čoskoro.

Víza: na štúdium vo Veľkej Británii do 6 mesiacov víza nie sú potrebné, na dlhšie štúdium, na prácu a niektoré špecifické situácie víza potrebujete. Podrobnosti o vízach získate na stránke https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/slovakia