Zomrel profesor Ivan Macák, bývalý dekan FTVŠ UK

V pondelok 15. februára 2021 vo veku nedožitých 91 rokov zomrel významný telovýchovný vysokoškolský pedagóg v oblasti športovej psychológie, bývalý prorektor Univerzity Komenského a dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc. Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 22. februára 2021 o 12.00 hod. v obradnej miestnosti Pieta na Čučoriedkovej ul. v Bratislave (v blízkosti cintorína Vrakuňa).


Ivan Macák sa narodil 23. marca 1930 a bol významným slovenským športovým psychológom v ére Československa. Už ako 29-ročný získal v roku 1959 titul kandidáta pedagogických vied.  Niekoľko desaťročí vyučoval tento odbor na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. V rokoch 1969 – 1979 vykonával funkciu dekana. Neskôr sa stal aj prorektorom Univerzity Komenského pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Priekopník športovej psychológie na Slovensku Ivan Macák mal v tom čase významné odborné renomé aj v zahraničí. Bol viceprezidentom Európskej spoločnosti psychológie športu (FEPSAC) a neskôr pôsobil vo výkonnom výbore tejto organizácie. V mladosti sa aktívne venoval športu, predovšetkým volejbalu. S klubom DŠO Slávia Bratislava sa v roku 1953 stal vysokoškolským majstrom ČSR.

Počas svojej dlhoročnej pedagogickej a vedeckej kariéry koordinoval mnohé výskumné úlohy zamerané nielen na psychológiu športu, ale aj na celú oblasť telesnej výchovy a športu. Prednášal v šiestich krajinách, jeho odborné práce vyšli v štyroch svetových jazykoch. Popri pedagogickej a vedeckej práci sa profesor Ivan Macák venoval aj praktickej aplikácii svojich odborných poznatkov v procese športovej prípravy. Intenzívne spolupracoval s futbalovým tímom Slovana Bratislava. V roku 1980 pôsobil ako psychológ aj v Stredisku vrcholového športu Ministerstva školstva SSR.

Do roku 1990, keď dovŕšil dôchodkový vek, pôsobil na katedre teórie telesnej kultúry a športu FTVŠ UK. Naďalej však učil, bol školiteľ, riešiteľ grantových úloh, predseda komisie pre obhajoby a garant vedného odboru športová humanistika. Pedagogické účinkovanie oficiálne ukončil až v roku 2001.

Mimoriadne zásluhy Ivana Macáka ocenil aj Slovenský olympijský výbor (SOV), keď ho v roku 2007 prijal za čestného člena. 

Česť jeho pamiatke!