Prečo potrebujeme ženy vo vede

Už po šiestykrát sme si 11. februára vo svete pripomenuli medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Napriek niekoľkoročnej snahe podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien a dievčat v tejto oblasti, tvoria ženy v globálnom meradle menej ako tretinu vedeckých pracovníkov (30 %).


Spomedzi výskumných pracovníkov a pedagógov na UK tvoria ženy 47,1 %. So zvyšujúcou sa akademickou hodnosťou ich pomer klesá. Zatiaľ čo na pozícii lektor je 64,4 % žien a na pozícii asistent je 55 % žien, medzi odbornými asistentmi je žien 50,1 %, docentiek je 43,5 % a profesoriek je 29,5 % zo všetkých profesorov na UK.

S cieľom poukázať na dôležitosť, ale aj inšpirovať ďalšie dievčatá k napredovaniu vo výskume, sme sa aj tento rok rozhodli opýtať žien a dievčat z UK,  prečo je podľa nich dôležité, aby sa vede venovali aj ženy?

Lekárska fakulta UK – Ľubomíra Tóthová – molekulárna biologička

Ženy sú predsa z Venuše a muži z Marsu. V praxi to znamená, že sa dopĺňame, ako v rodine, tak aj vo vede. Každý prispeje svojou povahou a pohľadom na riešenie situácií alebo vedeckých problémov, čo je dôležité. Keby som to rozobrala na drobné, ženy sú väčšinou precíznejšie, vytrvalejšie opakovať experimenty aj miliónkrát, kým sa dostaví úspech. Muži sú zasa viac technickejší a dumavejší, často prídu s novými hypotézami. Hoci muži i ženy vedia fungovať samostatne aj vo vede, zmiešané tímy môžu byť vďaka rozdielnym pohľadom a spôsobom rozmýšľania úspešnejšie.

Farmaceutická fakulta UK – Silvia Bittner-Fialová –  farmakologička

Veda si žiada ženský rozmer. Dokazuje to história, ako aj súčasnosť. Ženské vnímanie výskumných úloh, zodpovedný prístup a zmysel pre detail sú pre vedu veľmi dôležité. Moja alma mater a súčasné pracovisko, Farmaceutická fakulta UK, je plná úspešných žien, ktoré sa podieľajú na špičkovom vedeckom výskume. Myslím si však, že v princípe nezáleží na tom, či sa vede venujú muži alebo ženy, podstatné sú profesionalita a vášeň pre vec.  

Filozofická fakulta UK – Ivana Labancová – historička

Mala som to šťastie vyrastať v rodine, kde sa práca, povinnosti a práva nerozdeľovali na základe pohlavia a kde sa poznanie vysoko cenilo. Osobne považujem vedu za jedno z najprirodzenejších prostredí. Vede nezáleží na vašom pohlaví, vierovyznaní či politických preferenciách, oceňuje správne využitie jej metód a prístupov. Prečo je teda dôležité mať ženy vo vede? Spojenie protipólov vytvára balans a interakcia rôznych pohľadov zvyšuje mieru objektivity. Ženy, podobne ako aj muži, vnášajú do vedy unikátnu, a tým aj nenahraditeľnú esenciu.

Farmaceutická fakulta UK – Laura Adamkovičová – študentka farmácie

Prečo považujem za dôležité, aby sa vede venovali aj ženy? A prečo nie? Keď sa pozrieme na nový vynález, teóriu či hypotézu, nepovieme si „toto určite vymyslela žena“, alebo „s týmto nápadom určite prišiel muž“. V prvom rade to bola brilantná myseľ a rozum, bez ohľadu na pohlavie. Človek, vedec či vedkyňa, ktorý posunul svet o krok ďalej. Osobne verím, že sme už prekonali časy, keď sa ženám hovorilo, že do laboratória nepatria. Patria tam, kde túžia byť. Takže ak čítaš tieto riadky, mladé dievča so zápalom pre vedu, vedz, že sú tu ľudia, ktorí ťa budú vždy podporovať! 

Prírodovedecká fakulta UK – Karin Iková – študentka biológie

Ak by sme sa pozreli do minulosti, ženy bývali vo vede veľmi utláčané názormi, že toto odvetvie  patrí výhradne mužom. Mnohé z nich si svoju vedeckú cestu muselo vydrieť, no som rada, že dnes to už neplatí. Ženy sú dôležitou súčasťou vedy, ako aj iných odvetví, pretože  vedia vniesť ich ženský pohľad a cítenie na danú vec. Som rada za dobu, v ktorej žijeme, v dobe, kedy nezáleží na pohlaví vo výbere zamestnania, ale hladí sa na cieľavedomosť a schopnosť dosahovať svoje ciele, a tým posúvať svet, nielen vo vede, niekam ďalej.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – Denisa Beriková – študentka biomedicínskej fyziky

Osobne si myslím, že ženy sú potrebné vo vede najmä preto, aby sa podporila diverzita, ale aj kreativita myslenia a vnímania sociálnych aspektov výskumu. Ženy tiež disponujú vlastnosťami, ako je intuícia, empatia či podpora dobrých vzťahov, čím napomáhajú súdržnosti tímu. A keďže je vo vede ešte stále omnoho väčšie zastúpenie mužov, každá úspešná vedkyňa je inšpiráciou pre mladé dievčatá na zdolanie tohto stereotypu.