Pracovný režim Oddelenia vzdelávania a Podateľne UK


Oddelenie vzdelávania RUK bude v termíne od 30. 08. 2021 – 03. 09. 2021 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky na oddelení. Prosím, kontaktujte nás od 06. 09. 2021 mailom alebo telefonicky.
Doklady o ukončení štúdia si môžete v priebehu septembra vyzdvihnúť na OV RUK za obvyklých podmienok, dohodou vopred, na základe mailového, prípadne telefonického dohovoru s referentom RUK príslušnej fakulty.

V dňoch 2. 9. a 3. 9. 2021 nebude k dispozícii Podateľňa UK.
Pracoviská Rektorátu UK budú v uvedených dňoch v obmedzenom režime, preto odporúčame využiť mailovú komunikáciu.

Ďakujeme za pochopenie