Fakultné knižnice od pondelka opäť otvorené

Od pondelka 22. 2. 2021 opätovne poskytujú výpožičné služby 3 fakultné knižnice.


Konkrétne:

- Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

- Filozofická fakulta UK

- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

Vstup do priestorov knižníc bude možný len s dokladom o negatívnom výsledku testu alebo potvrdením o prekonaní COVID-19, za dodržiavania stanovených opatrení v zmysle R-O-R.

Otváracie hodiny a ďalšie dôležité informácie nájdete na webových stránkach príslušných fakultných knižníc (http://vili.uniba.sk).

Pokiaľ to epidemická situácia dovolí, začiatkom marca otvoria aj:

- Lekárska fakulta UK

- Farmaceutická fakulta UK

- Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

- Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

- Fakulta managementu UK

Pre bližšie informácie sledujte stránky fakultných knižníc.