Zaujíma vás umelá inteligencia? Prihláste sa na bezplatný kurz!

Ak chcete lepšie porozumieť tomu, ako funguje umelá inteligencia, kurz Elements of AI je určený aj vám. Vďaka bezplatnému online kurzu sa zorientujete v možnostiach a limitoch umelej inteligencie a pripravíte sa na reálne situácie, kedy s ňou prichádzate do kontaktu. Kurz prináša Centrum pre umelú inteligenciu na Slovensku AIslovakIA a vytvorili ho partneri z Univerzity v Helsinkách a spoločnosť Reaktor Innovations, Ltd., s podporou fínskej vlády a Európskej komisie. Odborným garantom kurzu je Univerzita Komenského v Bratislave.


Umelá inteligencia (AI) nám uľahčuje život v rôznych oblastiach. Využívame ju denne v podobe aplikácií v smartfónoch, počítačoch či tabletoch, kde napríklad figurujú chytrí softvéroví asistenti v četovacích oknách. Prehľadávače webových stránok zase monitorujú naše správanie na internete, na čo klikáme a čo nás zaujíma, aby nám následne mohli zobrazovať ponuky šité na mieru. Avšak pole pôsobnosti pre umelú inteligenciu je prakticky neobmedzené. Stále bežnejšie je využívanie smart vysávačov či parkovacích asistentov. V medicíne zas umelá inteligencia zachraňuje životy.

Projekt Elements of AI pochádza z Fínska, kde žije populácia s najvyššou úrovňou základných a pokročilých digitálnych zručností v Európe. Kurz už absolvovalo vyše 620 000 ľudí z viac ako 160 krajín sveta z rôznych demografických skupín, vo veku od 20 do 75 rokov. Všetci účastníci sa naučia úplné základy AI. Kurz sa skladá zo šiestich častí, ktoré objasňujú rôzne aspekty AI, ako napríklad definície, základy pravdepodobnosti, neurónové siete, strojové učenie a implikácie na spoločnosť. Počas výučby sa študenti vžívajú do roly pracovníkov, voličov, aj ako konzumentov médií a rôznych produktov. Kurz obsahuje praktické cvičenia a vyžaduje aj slovné odpovede, ktoré sú hodnotené. Predpokladaná časová náročnosť kurzu je 25 až 50 hodín, v závislosti od vzdelania účastníka. 

„Na úspešné zvládnutie kurzu stačí motivácia, záujem učiť sa nové veci a istá miera schopnosti logicky uvažovať,“ hovorí profesor Igor Farkaš z Univerzity Komenského. Spolu so svojím tímom z katedry aplikovanej informatiky pracovali na úprave kurzu pre slovenské pomery. Niektoré anglické odborné termíny sa prekladali ťažšie, keďže v slovenskom jazyku nemajú priamočiare ekvivalenty. Text pripravili tak, aby bol zrozumiteľný pre každého bežného užívateľa. „V pilotnej fáze nám pomohol profesor Sinčák z Technickej univerzity v Košiciach, ktorého študenti patria medzi prvých absolventov kurzu na Slovensku,“ uviedol Igor Farkaš.

Interaktívnym vzdelávaním si môžu nielen študenti, ale aj bežní ľudia a zamestnanci zvyšovať svoje digitálne zručnosti a celkovú IT gramotnosť. Úspešný absolvent získa certifikát. Prihlásiť sa je možné cez webstránku národnej platformy AIslovakIA.