Nový Štúrak dostáva konkrétnu podobu, zmena čaká aj ikonické V-stĺpy

Štúrak, najväčší internát v Mlynskej doline, je o kúsok bližšie k celkovej rekonštrukcii, ktorú už tak veľmi potrebuje. V lete bola dokončená projektová dokumentácia a zverejnené prvé vizualizácie, ako by v budúcnosti mal vyzerať výškový blok B. Vedenie Univerzity Komenského projekt doručilo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou o pridelenie dotácie na realizáciu rekonštrukcie. Detaily o vzniku návrhu novej podoby Štúraku pre Našu univerzitu prezradili jeho autori, projektový ateliér VM PROJEKT, s.r.o. z Bratislavy.


14. 10. 2021 09.42 hod.
Od: Redakcia NU

Aké zadanie ste dostali od Univerzity Komenského?

Zadanie bolo pomerne konkrétne, základná bola požiadavka na kompletnú a komplexnú rekonštrukciu objektu vrátane uzavretia loggií, a tým zväčšenia izieb. V rámci rekonštrukcie bolo potrebné riešiť kompletnú výmenu všetkých vnútorných rozvodov, technických zariadení, podláh, omietok, dverí, zárubní, svietidiel, zdravotechniky. V neposlednom rade bolo potrebné navrhnúť nové dispozičné úpravy v ubytovacej a administratívnej časti ako aj celkové protipožiarne riešenie budovy. V samotných požiadavkách na rekonštrukciu je spomenuté, že po búracích prácach zväčša zostanú len nosné konštrukcie. 

Do akej miery ste museli rešpektovať súčasnú podobu budovy?

Súčasnú podobu budovy sme striktne nemuseli, ale prirodzene sme chceli rešpektovať. To sme v súlade so zadaním a požiadavkou na uzavretie loggií pretavili aj do našich úvodných návrhov, v ktorých sme ich uzavretie vyriešili a prezentovali formou celopresklených vyplní. Toto riešenie by do výraznej miery rešpektovalo súčasnú podobu budovy. Neskôr v priebehu rozpracovanosti štúdie, najmä vzhľadom na požiadavky objednávateľa, vychádzajúce z dlhoročných skúseností fungovania študentského života na internáte ako aj vzhľadom na ekonomické limity a limity riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, bola požiadavka na riešenie uzavretia loggií upresnená. Následne sme predkladali viaceré varianty riešenia, napríklad aj riešenie s parapetom a vycentrovaným trojdielnym oknom pre každú izbu. Všetky návrhy boli priebežne konzultované s vedením univerzity. A výsledkom tohto procesu je konečný návrh, ktorý súčasnú podobu budovy už výraznejšie mení.

Dostane internát aj nejakú úplne novú časť?

V zadaní bola požiadavka na nadstavbu spojovacieho traktu medzi blokom A a blokom B pre účely skladu a práčovne. Taktiež bola požiadavka na uzatvorenie priestoru pri V-stĺpoch. Tento priestor sa nám podarilo vyriešiť bez výraznejšieho vizuálneho zásahu do vzhľadu budovy, s maximálnou snahou rešpektovať a podporiť pôvodný koncept budovy. Navrhli sme tam presklenú fasádu a vybudovanie dvojpodlažného vstavku - pavilónu s novým priestorom pre viacúčelové využitie. Tento priestor vytvorí nové kvalitatívne aj funkčné využitie a rozšírenie plochy internátov. Veľký dôraz sa kládol na jeho kvalitu a flexibilitu, materiálové riešenie aj nadčasovosť celého konceptu.

Na akú najvýraznejšiu zmenu sa majú pripraviť ubytovaní študenti?

Študenti na kvalite ubytovania výrazne pocítia zmenu riešenia ubytovacej bunky - namiesto jedného hygienického bloku so sprchou a toaletou pre 10 osôb je navrhovaná samostatná toaleta a samostatná kúpeľňa pre maximálne 5 osôb. Urobili sme dôkladnú analýzu využiteľnosti priestorov a snažili sa o ich nové racionálne usporiadanie a zvýšenie kvality a komfortu či už pre ubytovaných alebo zamestnancov. Cieľom bolo vniesť do celého prostredia logiku, poriadok a ucelený charakter. Dôležitým aspektom návrhu bolo taktiež zohľadnenie imobilných, slabozrakých a nepočujúcich študentov.

Na vizualizáciách je zrejmé, že pri návrhoch interiérov ste zvolili svetlú farebnosť.

Návrh interiéru sa riešil len v čiastkovej podobe, snažili sme sa splniť požiadavky na funkčnosť, praktickosť, odolnosť a nahraditeľnosť jednotlivých materiálov. Všeobecne boli napr. použité svetlé odtiene, aby priestory pôsobili väčšie a čistejšie. Každému typu priestoru - pavilón, administratívna časť aj ubytovacia časť študentov - sme priradili určitú farebnosť, aby jeho charakter intuitívne napovedal v akom priestore sa nachádzate. Bledé odtiene (napr. svetlo-sivá na nábytkoch) boli použité zámerne, aby boli ľahko nahraditeľné aj za niekoľko rokov pri poškodení. V hre bolo viacej odtieňov, vizualizácie reflektujú najsvetlejšiu verziu. Finálna farebnosť bude závisieť ešte od ďalších procesov, konečný výber materiálov a farieb sa bude robiť až na základe konkrétnych vzoriek, nie na základe vizualizácií.

 

Barbora Tancerová

Zaujímavé príbehy, fakty, rozhovory a reportáže nájdete v každom čísle časopisu Naša univerzita.