Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK oslavuje 40. výročie slávnostným zasadnutím v Aule UK

V týchto chvíľach v Aule UK prebieha slávnostné zasadnutie Akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Vedeckej rady FMFI UK pri príležitosti 40. výročia vzniku fakulty.


18. 10. 2021 15.24 hod.

V týchto chvíľach v Aule UK prebieha slávnostné zasadnutie Akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Vedeckej rady FMFI UK pri príležitosti 40. výročia vzniku fakulty.

Viac informácií z histórie fakulty nájdete v tomto článku.

Blahoželáme a želáme mnoho úspechov.