Storočnica rumunského jazyka a kultúry na Univerzite Komenského

Katedra romanistiky Univerzity Komenského v Bratislave tento rok oslavuje 100. výročie výučby rumunského jazyka a kultúry. Rumunčina je vôbec prvý románsky jazyk, ktorý sa na našej najväčšej univerzite začal vyučovať, a to zásluhou českej vedkyne pôsobiacej v slovenskom prostredí Jindry Huškovej-Flajšhansovej.


19. 12. 2022 16.06 hod.
Od: Katedra romanistiky Fif UK

Takmer simultánne sa vtedy na Filozofickej fakulte začala vyučovať aj francúzština. Bilaterálne vzťahy Rumunska so Slovenskom síce oficiálne trvajú len 30 rokov, ich počiatky však siahajú do dávnej minulosti a odjakživa sa niesli v priateľskom duchu.

Na výnimočnom podujatí s názvom 100 rokov rumunského jazyka a kultúry na Univerzite Komenského v Bratislave  sa zúčastnilo 60 univerzitných učiteľov, vedeckých pracovníkov a diplomatov z 32 univerzít z 15 krajín sveta, ktorí odprezentovali viac ako 50 vedeckých príspevkov. Podujatie začalo v utorok 29. 11. v Moyzesovej sieni slávnostným otvorením za prítomnosti prorektorky Jany Duračinskej, prodekanky Anety Világi, rumunského ambasádora na Slovensku Călina Fabiana, vedúceho Katedry romanistiky Bohdana Ulašina, bývalej vedúcej Katedry romanistiky a Sekcie rumunského jazyka Jany Páleníkovej ai. Ako hlavní rečníci vystúpili čestní hostia z Rumunska, literárni vedci a univerzitní profesori Corin Braga (prorektor Univerzity Babeș-Bolyai v Kluži) a Andrei Terian (prorektor Univerzity Lucian Blaga v Sibiu), ktorí prednášali v anglickom a francúzskom jazyku. V stredu 30. 11. podujatie pokračovalo medzinárodnou konferenciou s názvom Kolektívna identita. Národné a nadnárodné perspektívy, v rámci ktorej na štyroch paneloch odznelo 48 vedeckých prác z oblasti literatúry, lingvistiky a histórie.

Medzi dvanástimi organizátormi a partnerskými inštitúciami boli aj Rumunský kultúrny inštitút v Bukurešti, Rumunský kultúrny inštitút v Prahe, Rumunská ambasáda v Bratislave a svoju  podporu poskytli aj kultúrne časopisy Familia a Contemporanul. Ideea Europeană.