Na našej univerzite vznikla príručka o rodovo citlivom vzdelávaní


03. 11. 2022 13.49 hod.
Od: Projektové centrum FiF

Napriek formálne rovnakým vzdelávacím príležitostiam sa vzdelávacie a profesijné kariéry žien a mužov stále vyznačujú skôr rodovými rozdielmi než rodovou rovnosťou. Predpokladá sa, že rodové nerovnosti pretrvávajú aj pre prítomnosť rodových rozdielov vo vzdelávaní. Postoje a vyučovacie postupy pedagogického personálu teda významne ovplyvňujú študentskú motiváciu a výsledky.

Pedagogičky a pedagógovia sú preto kľúčovým východiskovým bodom pri presadzovaní rodovej rovnosti v akademickom prostredí. Je preto dôležité, aby reflektovali vlastné rodové stereotypy a získavali nové poznatky o vyučovacích metódach na podporu zapojenia všetkých učiacich sa. Rodové stereotypy sa však vo všeobecnom učiteľskom vzdelávaní riešia len zriedkavo a vzdelávacích programov, ktoré budujú kompetencie v tejto oblasti, je málo.

Zmeniť túto situáciu sa pokúša aj projektový tím EQUAL4EUROPE pôsobiaci na Univerzite Komenského, ktorý vydal príručku s názvom „Rodová (ne)citlivosť vo vysokoškolskom vzdelávaní“ v slovenskej aj anglickej verzii. Cieľom dokumentu vo forme komiksu je

  • upozorniť pedagogický personál na najčastejšie prešľapy v rámci vyučovacích metód
  • odprezentovať príklady dobrej praxe v oblasti rodovo citlivého vyučovania
  • poskytnúť pedagogičkám a pedagógom priestor na sebareflexiu v tejto oblasti (na predposlednej strane nájdu napr. praktický checklist).

Veríme, že vydanie príručky podporí dosahovanie rodovej rovnosti vo vzdelávaní na našej univerzite.

Rodová necitlivosť vo vysokoškolskom vzdelávaní - .PDF

Gender (un)awareness in higher education - .PDF