Zomrel doktor Igor Baran

Dňa 24. októbra 2023 vo veku 70 rokov zomrel dlhoročný pedagóg Fakulty telesnej výchovy a športu UK PaedDr. Igor Baran, PhD.


PaedDr. Igor Baran, PhD., bol členom Katedry športov v prírode a plávania Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. V rokoch 2003 – 2007 pôsobil vo funkcii prodekana pre výstavbu a rozvoj fakulty, v rokoch 2009 – 2013 bol predsedom Akademického senátu FTVŠ UK. V rokoch 1996 – 2006 zastával funkciu viceprezidenta Vodnej záchrannej služby Slovenského červeného kríža (VZS SČK), v rokoch 2006 – 2016 funkciu prezidenta VZS SČK. Počas celého obdobia bol členom Najvyššej rady SČK.

Česť jeho pamiatke.