Vyplácanie štipendií v rámci schémy z Plánu obnovy a odolnosti SR

Už v najbližších dňoch by mali byť opäť vyplácané štipendiá z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci programu/štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení!“ Tieto platby sa týkajú pokračujúcich študentov a študentiek z minulého akademického roka.


Ministerstvu školstva sme zaslali vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov za akademický rok 2022/2023 a koncom septembra sme zároveň vrátili prostriedky za tých štipendistov, ktorí ukončili alebo prerušili štúdium uplynulý rok. Tým sme si ako univerzita splnili všetky náležitosti voči MŠVVaŠ SR a veríme, že ministerstvo zabezpečí, aby sme sa vyhli situácii z minulého roka a urobí všetko pre včasné vyplatenie štipendií.

Na Univerzite Komenského má nárok na tieto štipendiá 369 ľudí pokračujúcich v druhom roku štúdia na vysokej škole. Z toho 328 z kategórie „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“ a v kategórii „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“ ide o 41 ľudí.