Univerzita má zabezpečenú dodávku energií na nasledujúce tri roky

Univerzita Komenského v týchto dňoch uzavrela zmluvy na dodávku plynu a elektrickej energie na nasledujúce tri kalendárne roky. Nehrozí teda opakovanie situácie z konca minulého roka, kedy boli dodávky energií pre univerzitu ohrozené.


„Na roky 2024, 2025 a 2026 sme zazmluvnili dodávky energií u stabilného dodávateľa. Obidve súťaže – na dodávku plynu aj elektrickej energie – vyhral Slovenský plynárenský priemysel,“ uviedol vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek UK Martin Dufala.

K hľadaniu dodávateľa UK pristupovala veľmi zodpovedne, pred vypísaním súťaže prebehli prípravné trhové konzultácie. Podľa ich výsledkov nastavili súťaže na dodávateľov energií aj typy zmlúv.

Na konci roka 2022 sa vzhľadom na výrazné zvýšenie cien energií do súťaže na dodávateľa pre UK neprihlásil nijaký záujemca a hrozilo, že od januára 2023 univerzita nebude môcť riadne fungovať. Situácia sa vyriešila až v decembri 2022, kedy UK získala dodávateľov energií za tzv. spotové ceny.