Stanovisko realizačného tímu WIUC UK k účasti ruských univerzít

Stanovisko realizačného tímu Univerzity Komenského na podujatie World InterUniversities Championships (ďalej "RT UK WIUC”) k ruskému vojenskému zásahu na Ukrajine a účasti ruských univerzitných tímov na WIUC v Paríži 2023.


RT UK WIUC jednoznačne odsudzuje ruskú vojnovú agresiu na Ukrajine a vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad narušením mierového a medzinárodného práva. Tento neprípustný konflikt prináša utrpenie civilnému obyvateľstvu a vážne ohrozuje stabilitu regiónu.

V súlade s týmto stanoviskom RT UK WIUC odmieta akúkoľvek športovú konfrontáciu na akademickej pôde s ruskými univerzitami, ktoré mali ako prvé bojovať proti vojne. Našou prioritou je v tomto čase podpora mierových riešení a zároveň vyjadrenie solidarity s obeťami konfliktu.

RT UK WIUC chce vyzvať aj ostatné univerzity, ktoré sa zúčastňujú na WIUC 2023, aby sa pridali k nášmu stanovisku a odmietli nastúpiť proti ruským univerzitným tímom. Veríme, že spoločným postojom môžeme poslať silný signál o potrebe mierového riešenia konfliktu. 

Dôrazne podporujeme dodržiavanie diplomatických riešení a aktívne podporujeme medzinárodné úsilie zamerané na ukončenie konfliktu a obnovu mieru.

RT UK WIUC verí v hodnoty vzdelávania, kultúry a vzájomnej spolupráce medzi národmi a dôrazne sa postavíme proti akýmkoľvek činom, ktoré by mohli prispieť k násiliu, útlaku alebo porušovaniu základných ľudských práv.

RT UK WIUC rešpektuje štart ruských študentov na podujatí, ktorí neštudujú na ruských univerzitách.

Mgr. Martin Dovičák, PhD., FMFI UK
Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., FAF UK
Mgr. Ľubor Tománek, PhD., FTVŠ UK
Mgr. Igor Remák, PhD., PRIF UK
Mgr. Marko Mižičko, PhD.,FIF UK
Mgr. Martin Križan, PhD., PRAF UK
Mgr. Tibor Balga, PhD., FTVŠ UK
Mgr. Peter Olej, PhD., FTVŠ UK
Mgr. Tomáš Lovecký, FM UK