Návod na použitie programu Erasmus+

Vieš, na čo zvyknú absolventi spomínať ako na ten najlepší vysokoškolský zážitok? Na zahraničné mobility. A vieš, čo zaručene vždy ľutujú? To, že ich neabsolvovali viac. Ak túžiš vyskúšať štúdium aj za hranicami Slovenska, zbožňuješ cestovanie a chceš sa zdokonaliť v cudzom jazyku, tak spoj príjemné s užitočným a využi potenciál zahraničných študijných pobytov. Vďaka členstvu UK v najvýznamnejších európskych univerzitných združeniach a množstvu partnerských zmlúv so zahraničnými univerzitami môžeš vycestovať do takmer 50 krajín sveta.


13. 01. 2020 12.40 hod.
Od: Redakcia Naša univerzita

Veľmi obľúbeným je program Erasmus+, ktorý vysokoškolákom zo Slovenska umožňuje absolvovať zahraničnú mobilitu v až 32 krajinách Európy. Jeho veľkou výhodou je, že sa ho počas vysokoškolského štúdia môžeš vo forme študijného pobytu či stáže zúčastniť viackrát – na každom stupni vysokoškolského štúdia (I., II., III.) sa ti núka šanca stráviť v cudzine celkovo až 12 mesiacov. Erasmus+ okrem toho ponúka aj stáž pre čerstvých absolventov, trvajúcu maximálne 12 mesiacov.

Chcem sa prihlásiť – ako na to?

1. krok: Zisti si, aké máš možnosti

Dôležitá informácia na úvod: Študentská mobilita Erasmus+ sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd, ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier. Preto sa môžeš uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, s ktorými má tvoja katedra uzavretú medziinštitucionálnu dohodu v čase realizácie výberového konania. Rozhoduje i to, či má katedra so zahraničnou univerzitou vytvorenú zmluvu na tvoj alebo príbuzný študijný program a stupeň štúdia.

Ako teda zistíš, kam sa môžeš hlásiť na zahraničnú mobilitu? Sleduj webovú stránku svojej katedry alebo sa rovno obráť na fakultného koordinátora Erasmus+ mobilít. Ten ťa určite nasmeruje ďalej.

2. krok: Zváž výber

Už vieš, kam sa môžeš hlásiť. Čo ďalej? Vyber si tri univerzity, ktoré v prihláške v ďalšom kroku uvedieš v poradí podľa svojej preferencie. Nevyberaj si ich len podľa lokality. Nezabúdaj, že napriek všetkým skvelým zážitkom, ktoré si od kamošov počul, mobilita cez Erasmus+ nie sú grantom dotované prázdniny v zahraničí, je to predovšetkým študijný pobyt. Zisti si, čo ti dané univerzity môžu dať po akademickej stránke. Ujasni si to už teraz, zíde sa ti to aj pri vypĺňaní dokumentov a na ústnom pohovore.

Dôležitá rada: Ešte pred podávaním prihlášky si zisti, v akom jazyku prebieha výučba na tebou zvolenej zahraničnej univerzite – nájdeš to na stránke danej univerzity alebo kontaktuj Erasmus+ koordinátora na svojej fakulte. V tomto jazyku totiž potrebuješ odovzdať aj životopis a motivačný list (okrem toho treba k prihláške priložiť aj jazykový certifikát, príp. maturitné vysvedčenie, ktorým dokladuješ znalosť daného jazyka) a uskutoční sa v ňom aj časť ústneho pohovoru. Buď preto pripravený.

3. krok: Podaj si prihlášku

Aktuálne sa môžeš na mobilitu cez Erasmus+ prihlásiť do 15. februára 2021. Neprešvihni tento termín, inak ostávaš doma.

Na mobilitu sa prihlasuješ prostredníctvom elektronickej prihlášky. Do tzv. mobility online systému, v ktorom sa prihláška vypĺňa, sa prihlásiš tak, ako sa prihlasuješ do systému AIS. Vyplnenie prihlášky je jednoduché – proste zadaj všetky osobné údaje, ktoré od teba vyžaduje. Väčšou výzvou sú ostatné dokumenty, ktoré k prihláške treba priložiť.

4. krok: Venuj čas ostatným dokumentom

Do mobility online systému treba nahrať: životopis a motivačný list (obidva v jazyku štúdia na vybranej zahraničnej univerzite), jazykové certifikáty (príp. maturitné vysvedčenie), študijné výsledky a zoznam mimoštudijných aktivít. Neber to len ako povinnú administratívnu jazdu. Uchádzačov je veľa, obsahovú kvalitu každého dokumentu výberová komisia hodnotí bodmi. Snaž sa už teraz získať čo najväčší počet bodov, nespoliehaj sa na svoj osobný šarm, ktorým komisiu očaríš počas ústneho pohovoru.

Životopis

Dokument, ktorý budeš potrebovať a neustále aktualizovať do konca svojho pracovného života. Sprav si ho poriadne už teraz – na webe nájdeš kopec stránok, ktoré ti pomôžu vytvoriť reprezentatívnu a medzinárodne uznávanú verziu tvojho CV, napr.: www.europass.cedefop.europa.eu.

Motivačný list

To, že už dávno túžiš po selfie spod Eiffelovky, je fajn, ale motivačný list, ktorý má komisiu presvedčiť o tom, že práve ty si ten najvhodnejší kandidát na mobilitu do Paríža, by mal byť o niečom inom. Investuj trošku času do prípravy a zisti si viac o danej zahraničnej univerzite, ako i o možnostiach štúdia, ktoré ponúka. Tvoj motivačný list by totiž mal byť veľmi jasnou odpoveďou na to, prečo chceš ísť študovať práve na túto konkrétnu zahraničnú univerzitu a prečo práve tebe spomedzi všetkých uchádzačov prinesie štúdium na nej najviac benefitov.

Tipy: Nepodceň akademické argumenty a pri vymenúvaní výhod, ktoré od danej mobility očakávaš, buď konkrétny. Ak chceš získať za motivačný list vysoké bodové ohodnotenie, naozaj by si nemal zostať pri univerzálnych vetičkách typu: „Verím, že mi Erasmus+ zmení život a snáď aj trochu pomôže s tou angličtinou.“

Vyučujú sa na tebou zvolenej zahraničnej univerzite špecifické predmety, ktoré ťa zaujímajú a ktorých znalosti sa ti hodia v ďalšom štúdiu? Disponuje zahraničná univerzita unikátnym pracoviskom či prístrojom, ktorý by si vedel zužitkovať vo svojom výskume? Spolupracuje s inštitúciami, kam by si sa inak tak ľahko nedostal? Pôsobí tam známy odborník, s ktorým by si rád niečo skonzultoval? Nachádza sa v meste, kde univerzita sídli, archív s dokumentmi, ktoré sú kľúčové pre napísanie tvojej záverečnej práce? Všetko, čo ti univerzita alebo mesto ponúka a ty to vieš využiť vo svojom ďalšom akademickom či profesijnom vývoji, patrí do motivačného listu.

Nezanevri však ani na tie neakademické argumenty. Venuješ sa mimo školy nejakému športu a zahraničná univerzita má naň skvelé podmienky? Dobrovoľníčiš a vygooglil si si, že v danom meste pôsobí pobočka organizácie, v ktorej sa ako dobrovoľník angažuješ? Všetko to tam uveď. Áno, chce to trochu času, výhodou však je, že to bude skvelá príprava na ústny pohovor – presne takýto typ otázok tam čakaj.

Určite by si sa mal pochváliť aj svojimi osobnostnými charakteristikami. Vlastnosti ako zodpovednosť, samostatnosť, sebadisciplína či komunikatívnosť sa ti na zahraničnej mobilite určite zídu.

Jazykové certifikáty

I keď na Erasmus+ ideš aj preto, aby si sa zdokonalil v cudzom jazyku, je celkom pochopiteľné, že sa od teba už pred nástupom na mobilitu vyžaduje jeho znalosť na nejakej úrovni. Najčastejšie je to angličtina, závisí to však od konkrétnej univerzity, ktorú si zvolíš. Jazykovú znalosť potrebuješ vydokladovať jazykovým certifikátom, príp. maturitným vysvedčením. (Ak daný jazyk študuješ priamo u nás na univerzite, špeciálny doklad nie je potrebný.) Body sa udeľujú podľa náročnosti predložených certifikátov, prípadne počtu jazykov.

Len pre istotu: Ak by si chcel komisiu ohúriť množstvom certifikátov v jednom jazyku, ušetri si čas i námahu – za každý jazyk sa berie len jeden certifikát, a to ten najvyšší. Body sa nekulminujú. Samozrejme, najviac bodov získaš za štátnu jazykovú skúšku či medzinárodné jazykové certifikáty (napr. FCE, TOEFL, IELTS), body sa však udeľujú aj za absolvovanie jazykových kurzov, z ktorých máš osvedčenia. Nejaké bodíky získaš aj za maturitné vysvedčenie.

Ak ničím takýmto nedisponuješ, nezúfaj. Niekedy sa udeľujú body aj za prísľub, že si do odchodu na mobilitu certifikát spravíš. Jasné, bodovo tým netromfneš štátnicu, ale to vôbec nevadí. Toho uchádzača, ktorý ju má, môžeš bodovo poraziť v niečom inom.

Študijné výsledky

Ak u nás študuješ od prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, študijné výsledky za ukončené akademické roky nemusíš prikladať, referát pre zahraničné vzťahy si ich vyžiada priamo zo študijného oddelenia tvojej fakulty. Ak si na našu univerzitu prestúpil z inej vysokej školy, k prihláške treba predložiť výpis známok z uvedenej inštitúcie, resp. kópiu dodatku k diplomu.

Dôležitá poznámka pre študentov vyšších ročníkov: Body sa udeľujú aj za ročník štúdia, pričom bodovo zvýhodnení ste práve vy, keďže vaši mladší kolegovia môžu mobilitu absolvovať aj neskôr. Využite to.
 
Mimoštudijné aktivity

Môžeš sa pochváliť úspechom v súťaži v oblasti, ktorú študuješ? Aktívne si sa zúčastnil na vedeckej konferencii či seminári? Absolvoval si zaujímavú stáž či letnú školu? Participuješ na dianí na fakulte? Pomáhaš organizovať podujatia v rámci katedry? Si aktívny v akademickom senáte? Bol si darovať krv na Univerzitnej kvapke krvi? Reprezentoval si ako športovec fakultu na nejakej súťaži? Dostal si pochvalu od dekana či dokonca rektora? Píšeš do katedrového časopisu? Bol si na ŠVOČ? Alebo sa vo voľnom čase venuješ aktivitám, ktoré s univerzitou vôbec nesúvisia? Si dobrovoľník? Brigáduješ či pracuješ v odbore? Hráš v divadle? Spievaš v spevokole? Tancuješ vo folklórnom súbore? Spomeň všetko, čo ukáže, že si aktívny. Mysli na to, že v zahraničí budeš reprezentovať nielen UK, ale aj našu krajinu, všetky tieto aktivity sú preto pre teba body navyše.

5. krok: Nezľakni sa ústneho pohovoru

Gratulujeme, úspešne si sa prihlásil! Nasleduje výberové konanie, ktoré prebieha na jednotlivých katedrách. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je ústny pohovor. Pozvánka naň ti príde e-mailom, príp. sleduj stránku svojej katedry či fakulty. Čo od neho očakávať? V prvom rade minimálne trojčlennú komisiu. Tá otestuje tvoju jazykovú znalosť a bude sa ťa pýtať na to, o čom si sa dočítal vyššie. Ak si tomu venoval dostatok času, nemáš sa čoho báť. Po pohovore príde na rad sčítavanie bodov a vyhodnocovanie žiadateľov. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránkach fakulty v zóne pre študentov.

I keď to všetko môže znieť náročne, základná rada znie:

Určite to skús, za pokus nič nedáš. Ak to nevyjde teraz, budeš pripravený nabudúce.

 

  • Na každom stupni štúdia môžeš cez Erasmus+ stráviť v zahraničí až 12 mesiacov
  • Na zahraničnú mobilitu sa môže prihlásiť denný aj externý študent UK
  • Deadline na podanie prihlášky: 15. február 2021

 

 Viac informácií o Erasmus+

 

Zaujímavé príbehy, fakty, rozhovory a reportáže nájdete v každom čísle časopisu Naša univerzita