Konferencia COINTT 2023 opäť spojí akademický a podnikateľský svet

Odborné podujatie o transfere technológií COINTT 2023 sa uskutoční 24. až 25. októbra 2023 v Hoteli Saffron v Bratislave. Hlavnou témou je otázka, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií a inovácií, aby sa na Slovensku zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe.


Úvod prvého konferenčného dňa bude venovaný téme Spoločenská zodpovednosť univerzít a úloha transferu technológií v nej. Svoje skúsenosti v tejto oblasti odprezentuje Sean Fielding, bývalý riaditeľ pre inovácie a obchod na University of Exeter vo Veľkej Británii. O prepojení univerzít a firiem na dennej báze porozpráva Barbara Tan z University of Antwerp, ktorá má viac než 20-ročnú prax v rôznych oblastiach vyššieho vzdelávania so zameraním na výskum, inovácie a vedeckú a technologickú politiku. Jeff Skinner z London Business School, bývalý výkonný riaditeľ Školského inštitútu pre podnikanie a súkromný kapitál na London Business School vo Veľkej Británii vo svojej prezentácii Budovanie kultúry vzdelávania, vedy, transferu technológií načrtne rôzne mechanizmy a taktiky, ktoré môžu univerzity a akademickí lídri zaviesť na podporu výskumníkov, aby sa aktívne zapojili do prenosu poznatkov z akademického prostredia do praxe. Na túto prezentáciu nadviažu zástupcovia slovenských akademických inštitúcií, ktorí budú diskutovať o možnostiach aplikovania vhodných postupov na Slovensku.

Aj tento rok budú počas podujatia ocenení víťazi súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023. Ocenené budú inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku. Svojich víťazov spozná najlepšia inovácia, inovátor/inovátorka, ako aj najlepší počin v oblasti procesu transferu technológií.

Organizátorom podujatia COINTT 2023 je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR.

Viac informácií o konferencii COINTT

Na podujatie sa môžete bezplatne registrovať do 20. októbra 2023 do 23.00  h. K dispozícii je posledných 50 miest.