Daniela Ostatníková z UK je výnimočnou osobnosťou vysokoškolského vzdelávania

Laureátkou ceny ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania sa stala Daniela Ostatníková z Lekárskej fakulty UK. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá výskumom vplyvu pohlavných hormónov na kognitívne schopnosti a posledných pätnásť rokov skúma príčiny vzniku autizmu.


13. 10. 2023 18.55 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy UK

Piaty ročník udeľovania cien ESET Science Award sa konal 13. októbra 2023 v budove Slovenskej filharmónie. Ocenenie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku si odniesol Igor Lacík z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov sa stal Matej Baláž, ktorý pôsobí v Ústave geotechniky SAV v Košiciach.

Ocenená vedkyňa, pedagogička a lekárka profesorka Daniela Ostatníková je prednostkou Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK a prodekankou pre medzinárodné vzťahy. Založila a vedie Akademické centrum výskumu autizmu na LF UK, ktoré je jediným akademickým pracoviskom na Slovensku zaoberajúcim sa interdisciplinárnym skúmaním autizmu. So svojím vedeckým tímom skúma príčiny vzniku autizmu v súvislosti s genetickým pozadím, pohlavnými hormónmi, poruchami trávenia a spánku. Centrum v tomto roku oslavuje desiate výročie založenia. „V centre sa spolu s rodinami a deťmi s autizmom, ktoré sú zároveň našimi partnermi vo výskume, snažíme nájsť vhodný marker a prísť na príčinu tohto ochorenia. Naša práca je postavená na dvoch pilieroch, ktorými sú veda a vzdelávanie. Obidva piliere pracujú na princípoch interprofesionality, interdisciplinarity a internacionalizácie,“ uviedla pri príležitosti prevzatia ocenenia.

ESET Science Award od roku 2019 oceňuje výnimočné vedecké osobnosti za ich vedeckú prácu a prínos pre ďalšie oblasti života. O laureátoch rozhoduje medzinárodná komisia zložená zo svetovo uznávaných vedcov a vedkýň z rôznych oblastí. Komisii každoročne predsedá nositeľ alebo nositeľka Nobelovej ceny.