Univerzita Komenského má troch nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dňa 22. apríla 2021 vymenovala 27 nových profesorov a profesoriek. Traja z nich sú z Univerzity Komenského v Bratislave.


Novovymenovaných profesorov povzbudila, aby sa akademické prostredie s podporou spoločnosti pokúsilo o to, aby naše špičkové pracoviská už neboli iba dielom a zásluhou jednotlivcov, ale boli dôsledkom premysleného systému.

Ak chce byť Slovensko prosperujúcim štátom, vzdelanie a veda pri tom podľa prezidentky musia zohrať kľúčovú rolu. „S novou silou sme sa o tom presvedčili aj v čase pandémie. Ešte hádam nikdy nebolo spoločenské uznanie faktu, že investície do vzdelania a do vedy nie sú mrhaním prostriedkov, také silné ako teraz." 

Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave:

  • doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD., odbor fyziológia živočíchov, Prírodovedecká fakulta UK,
  • doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., odbor geológia, Prírodovedecká fakulta UK,
  • doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., odbor gynekológia a pôrodníctvo, Lekárska fakulta UK.