UK dáva zelenú ochrane našej planéty

V nedeľu 31. okróbra sa v Glasgowe začala konferencia OSN, známa ako COP26.


Lídri z celého sveta, vrátane tých zo Slovenska sa zišli, aby rokovali o ambicióznych cieľoch na záchranu planéty. Spoločne tak najbližšie dva týždne budú hľadať riešenie, ako do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov a zintenzívniť celosvetové opatrenia, ktorými sa predíde klimatickej katastrofe.

Lídri sa na podobných rokovaniach o zmene klímy stretli po prvýkrát pred 30 rokmi.

Na znak zvýšenia povedomia o potrebe ochrany klímy a celej planéty sa Univerzita Komenského rozhodla pripojiť k ďalším inštitúciám naprieč svetom a 2. novembra rozsvietiť svoje brány na zeleno.