Tri fakulty UK oslávili svoje výročia

Právnická a Filozofická fakulta UK si pripomínali svoju storočnicu, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK s ročným oneskorením oslávila 40. výročie založenia.


Právnická fakulta má 100 rokov

Právnická fakulta je najstaršou kontinuálne pôsobiacou slovenskou právnickou fakultou. Bola druhou fakultou UK (po lekárskej fakulte), ktorá mala vymenovaných profesorov a zvoleného dekana. Výučba sa slávnostne začala 24. októbra 1921.

Viac o histórii fakulty nájdete v tomto príspevku (link).

Filozofická fakulta oslávila 100 rokov

Aj Filozofická fakulta UK si slávnostným zhromaždením akademickej obce v Aule UK 25. októbra 2021 pripomenula sto rokov od začiatku svojho fungovania. Vyučovanie sa na nej začalo 24. októbra 1921.

Viac o oslavách výročia nájdete v tomto príspevku (link).

Oslavy 40. výročia „Matfyzu“ prebehli s ročným oneskorením

40. výročie vzniku si Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK pripomenula už 1. septembra 2020. Príležitosť na slávnosť prišla však až po roku. 18. októbra 2021 sa akademická obec fakulty zišla v Aule UK, kde si okrem 40. výročia vzniku vtedy Matematicko-fyzikálnej fakulty v r. 1980 pripomenula aj 20 rokov od zmeny názvu fakulty.  

Viac o oslavách výročia nájdete v tomto príspevku (link).