Dekan Farmaceutickej fakulty UK Klimas navrhol oceniť riaditeľku ŠÚKL Baťovú

Bratislava 12. apríla 2021: Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ján Klimas navrhol Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti udeliť riaditeľke a generálnej tajomníčke ŠÚKL Zuzane Baťovej Medailu PhMr. Vladimíra J. Žuffu. Medailu navrhol udeliť ako prejav úcty a rešpektu k Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Dekan Ján Klimas vyzdvihuje prínos Zuzany Baťovej pri budovaní medzinárodnej reputácie slovenskej farmácie v oblasti regulácie liekov. Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu sa udeľuje za prínos do slovenského lekárnictva.


V odôvodnení návrhu uviedol aj jej príspevok k fakultnému farmaceutickému výskumu a univerzitnému farmaceutickému vzdelávaniu. Zuzana Baťová je dlhoročnou prednášajúcou na Farmaceutickej fakulte UK a partnerkou fakulty v rôznych oblastiach farmaceutickej vedy a výskumu. „Je významnou absolventkou FaF UK s pevným charakterom a zásadnými ľudskými postojmi, je vzorom pre budúce generácie farmaceutov a svojím profesionálnym príbehom pomáha budovať osobnostné postoje a profesijné sebavedomie mladým farmaceutom,“ povedal dekan FaF UK Ján Klimas.

Najvyššie možné ocenenie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti sa zvykne udeľovať osobnostiam po dosiahnutí viacerých životných míľnikov. „Som presvedčený, že doktorka Baťová si ho v plnej miere zaslúži už dnes, v neobvykle mladom veku. Za dôležité považujem aj to, že ho SFS SLS udelí v správnom čase. A ten je podľa môjho názoru práve teraz,“ dodal Ján Klimas.

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD., vyštudovala farmáciu na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2012 pôsobí v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, od roku 2016 v pozícii riaditeľky a generálnej tajomníčky. Je prednášajúcou na FaF UK vrátane medzinárodného programu tvoreného spoluprácou univerzitami v Budapešti a v Ľubľane. Je členkou Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA) a spolupracuje s orgánmi Európskej únie pri projektoch o liečivách v rámci členských krajín EÚ. Viac informácií.

Podporu pracovníkom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv vyjadril aj Slovenský spolok študentov farmácie. Vo svojom stanovisku odsúdil bezcieľné nenávistné útoky voči odborníkom na poli farmácie ako ľudským bytostiam.