Univerzita Komenského rozhodla o revitalizácii internátov

Bratislava 18. júla 2019: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Marek Števček predložil novému vedeniu univerzity plán revitalizácie najväčších univerzitných internátov – Vysokoškolského internátu Družba (VI Družba) a Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK (VM Mlyny UK). Vedenie rozhodlo revitalizovať internáty v horizonte jeden a pol roka.


Najrozsiahlejšiu rekonštrukciu podstúpi VM Mlyny UK. Z finančných prostriedkov alokovaných od štátu sa do rekonštrukcie investuje približne 1,3 milióna eur. Univerzita plánuje opravu výmenníkovej stanice a reguláciu vykurovacieho systému všetkých blokov a obnovu výťahových šácht a výťahov v Manželských internátoch a na Výškovom bloku „A“. V rámci tejto sumy sa zároveň  podarí opraviť strechy na vybraných blokoch tzv. „Átriových domkov“, ktoré sú v takmer havarijnom stave, či vymeniť vzduchotechniku v jedálni Venza. Všetky uvedené aktivity plánuje VM Mlyny UK realizovať do konca roka 2019. Už od nového roka sa ubytovaní študenti môžu tešiť na viaceré zmeny a úpravy. Okrem toho VM Mlyny UK vyčlenilo z vlastných zdrojov vyše 600-tisíc eur napríklad na výmenu väčšiny postelí so zástenami v objektoch Átriových domkov, na vytvorenie oddychových zón, zatraktívnenie vstupných priestorov vo vestibuloch Výškových blokov a Manželských internátov či na vytvorenie a zriadenie spoločenskej multifunkčnej miestnosti v priestoroch internátu „Šturák“, ktorá bude slúžiť aj na rôzne besedy či osvetové podujatia študentských spolkov. Najväčšou výzvou v druhom a treťom štvrťroku 2020 bude kompletná rekonštrukcia Výškového bloku „B“ tejto najväčšej slovenskej internátnej budovy. Táto investícia dosiahne viac ako 14 miliónov eur.

Na VI Družba univerzita plánuje rekonštrukčné práce, ako napríklad výmenu viacerých okien, balkónových stien, radiátorov v izbách, opravu postelí, výmenu rozvodov a osvetlenia na chodbách v internátnej časti, opravu striech na budovách D1 a D2. Tento mesiac sa tiež začalo s rekonštrukciou jedálne, ktorá potrvá približne jeden rok. Celkové investície na uvedené aktivity sú vo výške približne 1,5 milióna eur.

„Po odhalení nedostatkov v projektovej dokumentácii som urobil razantné personálne zmeny a odvtedy sme intenzívne pracovali na tom, aby sme pripravili plány na rekonštrukciu. Tento proces už nemôžeme ďalej odkladať. Je pre nás však dôležité, aby sme pri úpravách v takom veľkom rozsahu dodržali komfort bývania študentov. Urobíme všetko pre to, aby sme nám určené peniaze na obnovu internátov čerpali efektívne a rýchlo a aby sme študentom a študentkám zvýšili komfort bývania,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Posledná väčšia rekonštrukcia v hodnote viac ako 4 milióny eur sa skončila v roku 2015, keď univerzita otvorila novozrekonštruované Manželské internáty v bratislavskej Mlynskej doline pre 570 ubytovaných.