Detská Univerzita Komenského spestrí deťom prázdniny

Bratislava 3 júla 2019: Detská Univerzita Komenského, spoločný projekt Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Divadla Aréna pre všetky poznaniachtivé deti vo veku od 9 do 14 rokov, toto leto otvorila svoje brány malým študentom a študentkám už po sedemnástykrát. V Aule UK sa dňa 3. júla 2019 konala imatrikulácia a po nej ako prvý študentom prednášal nový rektor UK Marek Števček.


Detskú Univerzitu Komenského považujem za nesmierne zmysluplný projekt a veľmi sa teším, že na ňom ako univerzita môžeme participovať, pretože sme vedecko-pedagogická inštitúcia a pedagogika je pre nás rovnako dôležitá ako bádanie univerzitnej vedy. Nehovoriac o tom, že si takto vychovávame aj našich budúcich študentov a absolventov,“ poznamenal rektor UK Marek Števček. „Veľmi vás obdivujem za vaše rozhodnutie – spravili ste vynikajúcu investíciu do svojej budúcnosti. Je to jediná investícia, ktorá nepodlieha času a ktorú vám nikto nikdy nevezme, a to je investícia do vášho vzdelania," dodal. 

Iniciátor myšlienky detskej univerzity riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura tiež pochválil deti za dobrú voľbu: „Ste pre mňa živým dôkazom proti predsudkom, ktoré vládnu v tejto spoločnosti, t. j. že prázdniny sa majú správne tráviť len športom alebo pri mori, ale že oddychovať sa dá aj štúdiom.“ Poďakoval sa partnerom DUK, ale i rodičom, ktorí svojim deťom umožnili stráviť leto takto zmysluplne.

Počas doterajších ročníkov fungovania DUK, ktoré dosiaľ absolvovalo 5400 študentov, dosiahol počet unikátnych prednášajúcich viac ako 140, pričom medzi nimi boli aj viaceré vedecké kapacity a profesori z Vancouveru, Oxfordu, Zürichu, Berkeley, Viedne, Bazileja, Prahy, Brna či Berlína.

Počas ceremónie v Aule UK zaznela hymna DUK a študenti dostali svoje prvé univerzitné indexy. S úvodnou prednáškou o tom, prečo si (ne)môžeme kúpiť mobil, vystúpil rektor UK Marek Števček. Deťom vysvetlil nielen to, čo znamená právna subjektivita, spôsobilosť na právne úkony a deliktuálna spôsobilosť, ale i to, že v platných zákonoch nenájdu vždy odpovede na všetky svoje otázky. To je aj prípad otázky zašifrovanej v názve prednášky. Ako objasnil, zákon totiž identifikuje len zásadné kritériá, na základe ktorých sa v praxi vyhodnocuje každá situácia. Aj pri kúpe mobilu by tak podľa zákona mal brať predávajúci do úvahy rozumovú a vôľovú vyspelosť kupujúceho, ale i to, či je kúpa mobilu úkonom primeraným veku kupujúceho. Kto teda v konečnom dôsledku rozhodne o tom, či si ten mobil môžeme či nemôžeme kúpiť? „Len jeden jediný človek na svete: sudca. Ak by prišlo na lámanie chleba a niekto by sa s vami súdil, či bol ten úkon kúpy platný alebo neplatný, tak jedine a výlučne sudca je o tom kompetentný rozhodnúť,“ dodal na záver. Následne ho deti zahrnuli zvedavými otázkami.

V nasledujúcich dvoch prázdninových mesiacoch júl a august bude približne 340 malých študentov objavovať vždy v stredu nové témy formou vysokoškolských prednášok. Päť z nich si pripravia odborníci z Univerzity Komenského. Deťom prezradia, prečo sa bojíme, prečo potrebujeme dýchať či prečo chceme rozumieť Číňanom. Z neďalekého zahraničia príde prednášať docent Tim Clausen, ktorý pôsobí na Inštitúte molekulárnej patológie vo Viedni – malým študentom DUK objasní, prečo je stres zlý aj pre baktérie. Cyklus prednášok uzavrie psychológ Radomír Masaryk, prorektor UK pre vonkajšie vzťahy, ktorý vysvetlí, prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie. Po nej bude nasledovať slávnostná promócia, ktorou si počas doterajšej 16-ročnej histórie DUK prešlo takmer 4300 študentov.

Cyklus deviatich prednášok bude tradične obohatený o dobrovoľný program pestrých sprievodných podujatí a workshopov. K obľúbeným aktivitám patria army workshop, exkurzie a vzdelávacie programy v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Slovenským národným múzeom, návšteva Národnej banky Slovenska, Energolandu, škola v prírode na Planinke, tanečný workshop s Miňom Kerešom či populárna Parlamentná hodina otázok s poslancami NR SR.

Hoci je k dnešnému dňu prihlasovanie na denné štúdium DUK 2019 uzatvorené, záujemcovia o online štúdium na DUK, ktoré organizátori sprostredkúvajú detským záujemcom už po deviatykrát, sa môžu prihlasovať prostredníctvom webu až do 31. júla 2019. Online štúdium je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený. Podmienkou je prístup na internet a vek študenta od 9 do 14 rokov.

Fotogaléria na Facebooku UK.