Na ESET Science Award je nominovaných 6 vedcov a vedkýň UK

Ocenenie ESET Science Award už štyri roky vyzdvihuje prácu výnimočných vedeckých a pedagogických osobností a vysvetľuje verejnosti ich nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti. Aj tento rok vybrali hodnotiace komisie tri finálové pätice pozostávajúce z vedcov a vedkýň, ktorí svojou prácou posúvajú vedné odbory, zaznamenávajú ohlas v medzinárodnej vedeckej komunite a výsledky ich práce majú prínos aj v iných oblastiach života alebo inovujú pedagogický proces.


Tohtoročnú finálovú pätnástku vedcov a pedagógov ESET Science Award 2022 tvoria aj osobnosti Univerzity Komenského. Laureátov vedeckých kategórií Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov vyberie medzinárodná komisia na čele s nositeľkou Nobelovej ceny za chémiu Adou Yonath. Všetkých laureátov spoznáme v piatok 14. októbra počas galavečera, ktorý bude odvysielaný na Jednotke v sobotu 15. októbra o 21.35 hod.

Laureáti ocenenia ESET Science Award sú vyberaní na základe náročného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňuje celý komplex kritérií, ako sú prínos ich vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť, vedecký výkon, merateľné scientometrické dáta, účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov, zviditeľňovanie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí či v prípade vysokoškolských pedagógov aj ich pedagogické zručnosti, inovácie vo výuke a ohlasy študentov.

Finalisti a finalistky z Univerzity Komenského v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku:

  • Andrej Čerňanský (PriF UK) - vo svojom výskume sa venuje evolúcii a diverzifikácii plazov;
  • Andrea Madarasová Gecková (FSEV UK) - vedie výskum mapujúci nové výzvy dospievania generácie Z, ale zároveň i výskum zvládania náročných situácií pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.

Finalisti z Univerzity Komenského v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov:

  • Allan Böhm (LF UK) - vo svojom výskume kombinuje metódy molekulárnej biológie, digitálnych technológií a umelej inteligencie v oblasti srdcových ochorení;
  • Daniel Jablonski (PriF UK) - venuje sa evolučným a molekulárno-biogeografickým otázkam vzťahujúcim sa k pôvodu, rozšíreniu a ochrane druhovej a genetickej diverzity obojživelníkov a plazov.

Finalisti a finalistky z Univerzity Komenského v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania:

  • Alexandra Bražinová (LF UK) - pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako prednostka Ústavu epidemiológie. V rámci vedeckého výskumu sa venuje epidemiológii infekčných, ako aj neprenosných chorôb a využitiu výstupov epidemiologického výskumu v medicíne založenej na dôkazoch;
  • Ľubomír Tomáška (PriF UK) - s kolektívom spolupracovníkov a študentov sa venuje odhaľovaniu spôsobov komunikácie medzi jednotlivými časťami bunky a identifikácii molekulárnych mechanizmov udržiavania integrity genómu.

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award v spolupráci s RTVS prináša Cenu verejnosti 2022. Hlasujúci sa vďaka nemu môžu zoznámiť s profilmi špičkových vedcov a vedkýň a vyhrať pobyt na Lomnickom štíte spolu s prehliadkou astronomického observatória SAV. Hlasovanie je dostupné na stránke www.cenaverejnosti.sk do štvrtkovej polnoci 13. októbra 2022.

Hlasovanie Cena verejnosti 2022 predstavuje piatich finalistov a finalistky ocenenia ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Sú to špičkoví slovenskí vedci a vedkyne, s ktorých prácou sa môže verejnosť zoznámiť na webovej stránke www.cenaverejnosti.sk. Následne môžu ľudia hlasovať za vedca alebo vedkyňu, ktorej práca ich najviac zaujala. „Ambíciou ocenenia je priblížiť prácu a význam vedcov v spoločnosti. Práve hlasovanie je spôsob, ako sa verejnosť môže oboznámiť s inšpiratívnymi osobnosťami a dozvedieť sa o ich práci a výsledkoch,“ vysvetľuje Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou obcou spoločnosti ESET.