Prežite atmosféru bádania na Európskej noci výskumníkov

30. septembra 2022, 9.00 – 22.00 hod., Stará tržnica, V-klub, Lab, Kunsthalle, Bratislava, aj Košice, Banská Bystrica, Žilina a Poprad


Vedci a inovátori z Univerzity Komenského si aj tento rok pripravili aktivity, ktorými umožnia nahliadnuť do svojho laboratória či terénneho výskumu aj verejnosti. Po dvoch online ročníkoch môžu vedci a inovátori z Univerzity Komenského odprezentovať svoje nápady naživo. Na 16. ročníku vedeckého festivalu Európska noc výskumníkov sa predstavia v Starej Tržnici, V-klube, Labe, Kunsthalle, ale aj v OC Optima v Košiciach, v Europa Shopping Center v Banskej Bystrici, v OC Mirage v Žiline či v OC MAX v Poprade.

Vedci z Lekárskej fakulty UK predstavia vlastné 3D tlačené modely ľudských embryí a ich funkciu. Prírodovedci sa zas pozrú na to, ako sa dá nájsť poklad bez kopania alebo nám prezradia tajomstvá putovania kontinentov. Chemici si posvietia na negatívne či pozitívne účinky zdrojov žiarenia na človeka. Okrem toho sa tiež dozviete o tom, aké majú Rómovia šance zamestnať sa a s akými problémami sa stretávajú pri hľadaní práce. Viete, čo sú to nanomateriály? Kde všade ich využívame a ako môžeme manipulovať ich vlastnosti zmenou veľkosti či tvaru? Odpovede na tieto otázky sa dozviete na Európskej noci výskumníkov. Bližšie informácie o podujatí nájdete na: www.nocvyskumnikov.sk.

STÁNKY UK

V Starej tržnici nájdete aj všeobecný stánok UK, kde preskúšajú vedomosti najmenších aj najväčších návštevníkov veľtrhu a popritom sa niečo nové a zaujímavé o našej najstaršej univerzite dozvedia. Fotostena a rekvizity vás prenesú na akademickú pôdu. Vstúpte a staňte sa súčasťou jej príbehu.

Prírodovedecká fakulta UK:

 • Laboratórium pokročilých materiálov – Pracovníci sa zaoberajú výskumom nanomateriálov a iných moderných materiálov pre využitie v solárnych článkoch, optických displejoch, ako aj v biotechnológiách. Vysvetlia vám, čo sú nanomateriály, kde všade sa už využívajú v praxi, aké nové využitia nanomateriálov môžeme očakávať v blízkej budúcnosti. Predvedú príklady nanomateriálov vyrobených v našom laboratóriu a ukážu, ako je možné manipulovať ich vlastnosti zmenou veľkosti a tvaru. Taktiež priamo predvedú prípravu nanočastíc zlata a striebra.
 • Čo je skryté pod zemou? – Dá sa nájsť poklad bez kopania? Používajú radar iba policajti? A vieme nájsť hrob Bátoryčky? Zistite, ako si „nasadiť röntgenové oči“: ako použiť fyziku na preskenovanie podzemia. Dozviete sa, čo všetko na to potrebujeme, pozriete sa fakultné prístroje, ktoré tajomne kreslia záznam podzemia a zistíte, ako fungujú. Preskúmajte, ako treba s obrázkami z podzemia pracovať, aby sme si boli istí, že to, čo sme našli, je skutočný poklad.
 • Hravá mikrobiológia – Vedeli ste, že mikrobiológia skúma neviditeľný svet okolo nás, život mikroorganizmov? Medzi mikroorganizmy patria baktérie, kvasinky, vírusy, mikroskopické huby. Mikroorganizmy nie sú iba pôvodcovia ochorení, ale vedia byť aj nápomocné.
 • Inžinierska geológia a hydrogeológia v praxi – V tomto stánku vám predstavíme základné princípy inžinierskogeologického, geotechnického a hydrogeologického monitoringu, prieskumu a výskumu. Okrem toho uvidíte aj príklady terénneho vybavenia a meracích zariadení bežne využívaných v praxi.
 • DNA z ovocia – Genetická informácia (DNA), ktorá sa nachádza vo všetkých živých organizmoch, ako sú baktérie, rastliny či dokonca aj človek. Túto zaujímavú a mimoriadne dôležitú molekulu sa spolu pokúsime vyizolovať z rôznych druhov ovocia pomocou bežne dostupných chemikálií, ktoré sa nájdu aj vo vašej domácnosti. Navyše, účastníci si získanú DNA budú môcť vziať so sebou.
 • Ľudský mikrobióm – Ako môžu baktérie v ľudskom tele človeku pomáhať a ako vplývať na naše zdravie? V tomto stánku sa dozviete, čo je DNA a ako zistíte, koľko DNA je v skúmavke či ako prečítate DNA a čo je sekvenovanie mikrobiómu.
 • Vpísané v kostiach – Kostra človeka prezrádza mnoho... vek jeho úmrtia; pohlavie; etnickú príslušnosť; ochorenia, ktorými trpel počas života; jeho zranenia; čo jedol; ako vyzeral a aký bol vysoký a podobne. Všetky tieto údaje nám napomáhajú získať dôležité informácie nielen o ľuďoch žijúcich v dávnej minulosti, ale i v súčasnosti pri nálezoch ľudských kostier, ktoré sú predmetom policajného vyšetrovania.
 • Radiácia a život – Aké sú negatívne a pozitívne účinky ionizujúceho žiarenia na človeka či životné prostredie? Na rôznych pokusoch zistíte, akým spôsobom sa takéto žiarenie využíva vo vede, technike a pre potreby ľudskej spoločnosti.
 • Objavte tajomstvá potulných kontinentov – Objavujte tajomstvá putovania kontinentov, odhaľte miesta, kde a pred koľkými miliónmi rokov vznikali horniny, ktoré dnes tvoria slovenské pohoria a nížiny. Praveké morské dná nám dnes hovoria o dávnych klimatických zmenách, o pádoch meteoritov a výbuchoch sopiek, ktoré zapríčinili zmeny v diverzite a formách života na Zemi.

Lekárska fakulta UK:

 • Tajomstvo stavby a vývoja ľudského tela – od embrya po dospelého – Ako môžu vedci skúmať bunky? Pri akých objavoch nám pomáha svetelný mikroskop? Čo sú to histologické preparáty? Odpovede na tieto otázky vám ponúknu pedagógovia a vedci z Ústavu histológie a embryológie a Anatomického ústavu LF UK. Okrem toho prvýkrát predstavia ich vlastné 3D tlačené modely ľudských embryí.

Jesseniova lekárska fakulta UK:

 • Prečo sa ľudia boja resuscitovať ženy – A čo s tým robiť? – To, že sa väčšina zastavení krvného obehu a oživovaní stane v prostredí mimo nemocnice nie je žiadnym prekvapením. Sú to práve laici, náhodní okoloidúci či príbuzní, ktorí dokážu veľmi pomôcť a začatím s oživovaním zachrániť život. Tušili ste, že podľa zahraničných štúdií sú ľudia menej často ochotní oživovať ženy v porovnaní s mužmi? Prečo je to skutočne tak? Vďaka vedcom z Jesseniovej lekárskej fakulty UK zistíte, prečo ženy majú nižšiu pravdepodobnosť, že prežijú zastavenie krvného obehu a ako to môžeme zmeniť.

Filozofická fakulta UK:

 • Mayovia očami vedcov – mýty a fakty – Pri Mayoch sa často stretávame s nepochopením či dokonca so zámerným ignorovaním faktov. Vďaka nim vznikajú rôzne mylné interpretácie, ako napríklad ošiaľ ohľadom mayského kalendára a konca sveta v roku 2012. Aj slovenskí vedci pomáhajú objasňovať, potvrdzovať, prípadne vyvracať mýty o mayskej kultúre, a to na základe dlhodobých vedeckých výskumov.

PREDNÁŠKY A DISKUSIE

 • Učitelia, učiteľky, rodičia a deti v čase pandémie – o tom, aké sú dopady pandémie školy, rodiny či deti. Prednášajúci: Mgr. Andrej Mentel, PhD.; Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.; Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.
 • Skôr, ako sa narodíme – vývin od jednej bunky po novorodenca – ako sa z bunky stáva ľudský organizmus. Prednášajúci: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., Lekárska fakulta UK.
 • Máme rovnaké šance pracovať? – aké majú Rómovia šance na zamestnanie a s akými problémami sa stretávajú pri hľadaní práce. Prednášajúci: Miroslava Čerešníková, Marcel Horňák; Ústav romologických štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Farby v prírode – zaujímavé aspekty modernej fotoniky – vedy zameranej na využívanie svetla, so špecifickým zameraním na farby a ich význam v prírode a ľudskom vnímaní. Prednášajúci: Dušan Chorvát, CVTI SR, Medzinárodné laserové centrum.
 • Ako zmerať, či rodinná politika funguje? – Ako zistíme, či rodinná politika skutočne zvyšuje pôrodnosť? Prednášajúci: Sofia Karina Trommlerová, Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Krátka história konšpiračných teórii od Protokolov sionských mudrcov po bromhexin s vodkou – o tom, aké sú spoločenské, politické či ekonomické dopady pri viere konšpirácií. Prednášajúci: Brian Fabo, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.
 • Myšlienky stojace za hlbokým detektorom – Na vlastnej koži si vyskúšajte, ako funguje hlboký detektor. Prednášajúci: Andrej Lúčny, Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK.

Pridajte sa aj do udalosti na Facebooku.