Oddelenie vzdelávania RUK pozastavuje vydávanie dokladov o ukončení štúdia


Od 26. 11. 2021  Oddelenie vzdelávania RUK pozastavuje vydávanie dokladov o ukončení štúdia až do odvolania.

Správu budeme priebežne aktualizovať.