Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách

Začiatkom októbra prebehne konferencia Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách. Jej hlavnou témou bude rodová rovnosť ako politika vyrovnaných šancí a plného využitia talentov vo vede.


21. 09. 2022 19.29 hod.
Od: Projektové centrum FIF

Plán rodovej rovnosti je od roku 2022 kritériom oprávnenosti pre získanie financií v 9. rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont Európa. Pozvané odborníčky a odborníci budú diskutovať o plánoch EÚ a ich implementácii a systémových limitoch na Slovensku. Na konferencii bude odprezentovaný aj projekt Equal4Europe a jeho aktivity, ktoré viedli k vytvoreniu Plánu rodovej rovnosti na našej univerzite.

Ak sa podujatia zúčastníte, získate prehľad o aktuálnom stave začleňovania rodovej rovnosti v ekosystéme slovenskej vedy a recept na aplikáciu princípov rodovej rovnosti nielen v inštitúciách, ktoré sa venujú výskumu.

Termín konania: 3. 10. 2022, 9.00 - 16.00 hod.

Miesto konania: CVTI SR, konferenčná miestnosť

Bližšie informácie o podujatí