4 z 10 tínedžerov nevedia rozlíšiť skutočnú zdravotnícku informáciu od nepravdivej

Bratislava 29. augusta 2022: Slovenskí vedci skúmali, či mladí ľudia vedia odlíšiť pravdivé zdravotnícke informácie od nepravdivých. Len 48 % tínedžerov verilo pravdivým zdravotníckym správam viac ako nepravdivým. Na druhej strane 41 % účastníkov považovalo nepravdivé správy za rovnako dôveryhodné ako pravdivé. Zvyšných 11 % dokonca menej dôverovalo pravdivým zdravotníckym správam ako nepravdivým. Výskum psychológov a psychologičiek z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied práve vyšiel v časopise Frontiers of Psychology.


Informácie a dezinformácie z oblasti zdravotníctva predstavujú vážnu obavu z pohľadu verejného zdravia. V posledných rokoch sa vo zvýšenej miere šíria hlavne na sociálnych sieťach. Predošlé výskumy ukazujú, že zdravotnícke správy v online priestore sú často nekompletné a nesprávne a obsahujú potenciálne škodlivú zdravotnícku informáciu. Takéto správy môžu viesť k zlým rozhodnutiam v oblasti starostlivosti o zdravie, riskantnému správaniu či strate dôvery v lekárske autority.

„Počas kovidovej pandémie sme pozorovali priam explóziu dezinformácií v oblasti zdravotníctva,“ hovorí vedúci výskumu Radomír Masaryk z Univerzity Komenského. Väčšina výskumov sa doteraz orientovala na dospelú populáciu, preto sa výskumný tím rozhodol zamerať na vekovú skupinu tínedžerov. „Keďže adolescenti sú častými používateľmi internetu, zvyčajne očakávame, že vedia ako získavať a zužitkovať online informácie, ale opak sa zdá byť pravdou,“ dodáva psychológ Radomír Masaryk.

Vedci zistili, že 41 % tínedžerov nevie rozlíšiť pravdivé zdravotné informácie od nepravdivých. Navyše ani jazykové nedostatky v správach nepovažovali za znak nedôveryhodnosti. Pri posudzovaní online informácií si všímajú štruktúru stránky, jazyk a vzhľad. Viac dôverujú spoľahlivým organizáciám, overeným značkám alebo stránkam so serióznym jazykom.

Vedci na vzorke 300 stredoškolákov vo veku 16 až 19 rokov testovali, ako vnímali dôveryhodnosť siedmich krátkych správ o benefitoch ovocia a zeleniny na zdravie. Správy boli rôzne: nepravdivé, pravdivé s neutrálnym nábojom a pravdivé s pridanými elementmi (superlatívy, clickbait, gramatické chyby, s potvrdením autority, tučné písmo).

Výskum poukazuje na dôležitosť vzdelávania mladých ľudí v oblasti práce s informáciami z oblasti zdravotníctva a mediálnu gramotnosť, ako aj analytické myslenie a vedecké uvažovanie.