Univerzita Komenského zabezpečí ubytovanie mladým vedcom

Univerzita Komenského v Bratislave hľadá cesty, ako podporiť najmä mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Jednou z možností je pomoc s hľadaním ubytovania.


Rektor UK Marek Števček chce konkrétnymi krokmi motivovať mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov, aby ostali pracovať na univerzite. „Chceme zlepšiť pracovné a životné podmienky mladých vedcov a vedkýň, absolventov doktorandského štúdia, tým, že im sprístupníme lepšie možnosti bývania. Aj takouto formou by sme radi podporili štart ich vedeckej a pedagogickej kariéry,“ uviedol rektor. Keďže platovými podmienkami nedokáže UK konkurovať univerzitám v bohatších krajinách, táto pomoc pri riešení ubytovacej otázky by mohla byť pre šikovných mladých vedcov zaujímavým benefitom v momente, keď zvažujú pôsobenie na domácej univerzite.

V prvej fáze vyčlení univerzita na tieto účely desať dvojizbových a tri jednoizbové apartmány v Mlynskej doline a desať jednoizbových na Družbe. Tieto počty plánuje podľa záujmu navyšovať.

Bývanie bude na základe transparentných kritérií prideľovať komisia zložená zo zástupcu komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie, dvoch prorektorov UK a kvestorky UK. Aj v tejto oblasti plánuje univerzita spoluprácu s Nadáciou Zastavme korupciu. 

Univerzita má k dispozícii aj tzv. „profesorský dom“ pri Botanickej záhrade UK. Ubytovanie v ňom budú nachádzať predovšetkým zahraniční profesori a profesorky či výskumníci a výskumníčky, ktorí sem prídu na pracovný pobyt. „Považujem to za pozitívny krok smerom k internacionalizácii univerzity,“ uzavrel rektor UK. „Väčšia diverzita prednášajúcich je jasným krokom smerom k vyššej kvalite vzdelávania na Univerzite Komenského.“