Otvárame dvere slovenskej kultúry nadšencom španielčiny

Na Wikipédii sa o slovenskej kultúre dočítate už aj po španielsky.


20. 08. 2019 15.15 hod.

Pre nás všetkých je Wikipédia viac či menej spoľahlivým zdrojom informácií, ale vo väčšine prípadov je to prvá referencia. Keď chceme niečo vedieť, hľadáme tam. Ak nám neponúkne informácie v našom jazyku, môžeme si často prečítať článok v inom jazyku, ktorý poznáme. Z tohto dôvodu je dôležité, aby na Wikipédii boli slovenské texty, najmä ak ide o texty týkajúce sa slovenskej kultúry (literatúra, história, folklór, umenie atď.).

V súčasnosti je španielčina druhým jazykom na internete. Je to oficiálny jazyk v 21 krajinách a hovorí ním viac ako 500 miliónov ľudí na svete. Toto číslo sa zvýši na 600 miliónov, ak sa zohľadní počet študentov španielčiny. Vzhľadom na tieto údaje považujeme za odôvodnené prekladať internetové texty okrem angličtiny aj do španielčiny.

Na Katedre románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty UK docentka Beatriz Gómez-Pablos a jej študent Juraj Breziansky preložili do španielčiny niekoľko textov, ktoré nepochybne otvárajú dvere slovenskej kultúry miliónom potenciálnych čitateľov. Iniciatíva vznikla v rámci predmetu teória a prax prekladu, ktorý vyučuje docentka Beatriz Gómez-Pablos. Prvý text uverejnený na Wikipédii bol o Kremnici, o meste, z ktorého pochádza Juraj Breziansky a ktoré je známe vďaka najstaršej a dodnes existujúcej mincovni na svete. Ďalší text, ktorý nemohol chýbať, bol o Ľudovítovi Štúrovi, otcovi spisovnej slovenčiny. Z folklóru boli vybrané texty o umeleckom súbore Lúčnica, známemu vďaka svojim vystúpeniam na piatich kontinentoch, a o SĽUK-u.

Informácie o týchto folklórnych súboroch okrem slovenčiny existujú na Wikipédii len v češtine a španielčine. Ďalší dôležitý text bol o Slovenskom národnom divadle, inštitúcii, ktorá v budúcom roku oslavuje svoju storočnicu a kde boli prezentované hry z mnohých krajín v slovenskom, maďarskom a nemeckom jazyku. Tu by sme chceli poznamenať, že hoci text o SND existuje v 18 rôznych jazykoch, je zarážajúce, že najrozsiahlejší je v nemčine. Ako posledný bol uverejnený článok o Modrom kostolíku, symbolickej stavbe Bratislavy a umeleckej pamiatke modernistického štýlu.

Týmto spôsobom sa ponúka čitateľovi pestrá paleta informácií o histórii a kultúre. V nasledujúcich rokoch chceme v tomto projekte pokračovať.

Beatriz Gómez-Pablos, PdF UK