Farmaceutický chemik Jozef Čižmárik uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny

Dňa 20. septembra 2019 sa v hoteli Sorea konalo zasadnutie Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti, na ktorom sa uskutočnilo desiate slávnostne uvedenie osobnosti do Dvorany slávy slovenskej medicíny.


30. 09. 2019 15.32 hod.

Bolo pre nás zadosťučinením, že medzi uvedenými do Dvorany bol aj náš emeritný profesor – Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., ktorý pôsobí na Katedre farmaceutickej chémie Famaceutickej fakulty UK (FaF UK) od roku 1961.

Prof. Čižmárik je naším učiteľom, v ktorého osobnosti sa spája symbióza pedagogickej, vedeckovýskumnej a organizátorskej činnosti. Bol prodekanom FaF UK, prorektorom UK a 19 rokov vedúcim Katedry farmaceutickej chémie FaF UK. Je autorom alebo spoluautorom 420 pôvodných experimentálnych prác, 34 súborných referátov (prehľadov), 1 učebnice a 16 patentov.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje vývoju a výskumu liečiv a liekov najmä v skupine derivátov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej so zameraním na ich lokálno-anestetickú, antiarytmickú a antimikrobiálnu účinnosť. Z toho jeho výskumu rezultovali dve potenciálne liečivá, a to heptakaín a liečivo H+B.

Je dlhé roky prezidentom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a čestným predsedom jej sekcie farmaceutickej chémie. Jeho prácu si uctili aj viaceré odborné spoločnosti tým, že mu udelili svoje čestné členstvo.

K uvedeniu prof. Čižmárika do Dvorany slávy slovenskej medicíny mu úprimne blahoželáme a prajeme mu veľa zdravia a energie do ďalšej práce.

Doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.,
vedúci Katedry farmaceutickej chémie FaF UK