EUSA European University Combat Championship 2019

V dňoch 30. júla až 4. augusta 2019 sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnili univerzitné majstrovstvá Európy bojových športov – EUSA European University Combat Championship 2019. Turnaja sa zúčastnilo 416 pretekárov z 30 krajín Európy. Nechýbali medzi nimi ani reprezentanti našej univerzity.


10. 09. 2019 16.30 hod.

Univerzitu Komenského v karate reprezentovali pod taktovkou trénerky Kataríny Longovej z Fakulty telesnej výchovy a športu UK štyria pretekári: Julián Enrik Smoliga z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, Ema Brázdová z Prírodovedeckej fakulty UK, Tereza Spálová z Lekárskej fakulty UK, Zuzana Niznerová z Fakulty managementu UK.

Výsledky našich reprezentantov:

2. miesto  kata muži: Julian Enrik Smoliga (FTVŠ UK)

2. miesto  kata team ženy: členka kata tímu Ema Brázdová (PriF UK)

5. miesto  kata ženy: Ema Brázdová (PriF UK)

5. miesto  kumite team muži: člen kumite tímu Julian Enrik Smoliga (FTVŠ UK)

Oficiálne výsledky turnaja nájdete tu.