Tomáš Eichler z PriF UK celkovým víťazom Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2011

Dňa 25. mája 2011 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie Interaktívnej konferencie mladých vedcov, ktorej organizátorom je občianske združenie PREVEDA.


27. 05. 2011 11.46 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Konferencia je určená pre mladých výskumných pracovníkov a zameriava sa na vybrané odbory chemických a prírodných vied:
- biochémia a molekulová biológia;
- biotechnológia a potravinárska technológia;
- analytická chémia;
- organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia;
- environmentalistika;
- biofyzika, biofyzikálna biomedicína, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Celkovým víťazom III. ročníka konferencie sa stal a cenu PREVEDY získal Tomáš Eichler z Prírodovedeckej fakulty UK so štúdiou SpTip1 a YlTay1 ako noví hráči v udržiavaní telomér a ich prepojenie s bunkovým delením u netradičných druhov kvasiniek.

Súčasťou slávnostného vyhodnotenia výsledkov konferencie bol aj diskusný seminár VEDA – OÁZA BEZ HRANÍC venovaný problematike cudzokrajných chorôb, cestovnej medicíny a možnosti využitia ekologickej záťaže v prospech tretích krajín. Na seminári okrem iných vystúpil aj doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Kompletné výsledky III. ročníka konferencie

Viac informácií o projekte: http://www.konferencia.preveda.sk/

 

Víťaz - Tomáš Eichler z PriF UK