Študentom Univerzity Komenského sa otvoria brány švajčiarskych univerzít

Bratislava, 8. júna 2011: Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Ľudomír Šlahor sa dnes stretol s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie v SR Christianom Fotschom. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie možnosti spolupráce najstaršej slovenskej univerzity s niektorými švajčiarskymi univerzitami.


08. 06. 2011 12.02 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Zámerom Univerzity Komenského v Bratislave je zintenzívniť spoluprácu so švajčiarskymi univerzitami, nakoľko počnúc akademickým rokom 2011/2012 bude aj Švajčiarsko participovať na programe Erasmus,“ uviedol prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. Študentom UK sa tak otvoria brány švajčiarskych univerzít. „Priestor na spoluprácu je nemalý. Vo Švajčiarsku sú totiž i univerzity, ktoré patria medzi stovku najlepších v Európe, v prípade ETH Zürich dokonca aj vo svete,“ doplnil prorektor UK.

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy zároveň pozval švajčiarskeho veľvyslanca, aby v novom akademickom roku predniesol študentom UK prednášku o fungovaní priamej demokracie vo Švajčiarsku.