Stanovisko UK k návrhu vecného zámeru novely zákona o VŠ

Univerzita Komenského v Bratislave vydala dňa 11. mája 2011 - po prerokovaní Akademickým senátom UK - stanovisko UK k návrhu vecného zámeru novely zákona o VŠ.


11. 05. 2011 15.38 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Stanovisko UK