Rektor UK prijal veľvyslanca Poľskej republiky v SR

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal dnes - 31. mája 2011 - veľvyslanca Poľskej republiky v SR Andrzeja Krawczyka.


31. 05. 2011 14.55 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na stretnutí hodnotili predstavitelia univerzity a veľvyslanec Poľskej republiky stav vysokého školstva na Slovensku a v Poľsku. Zástupcovia oboch krajín analyzovali aj možnosti rozšírenia spolupráce slovenských a poľských vysokých škôl, ako aj možnosti zlepšenia podpory študentských mobilít. Výsledkom rokovaní je aj zámer realizácie konkrétnych prezentačných aktivít, ktoré prispejú ku skvalitneniu cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania.

Zľava: veľvyslanec Poľska v SR A. Krawczyk, rektor UK prof. K. Mičieta a prorektor UK doc. Ľ. Šlahor

Foto: OVV

 

Viac fotografií nájdete na: www.facebook.com/Comenius.University