Na Univerzite Komenského zaznie počas leta 153-krát študentská hymna Gaudeamus igitur

Bratislava, 2. júna 2011: Na najväčšej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského v Bratislave (UK) – sa od stredy 8. júna 2011 začne obdobie letných promócií. Do konca júla sa tu uskutoční spolu 153 promócií absolventov. Najviac – až 110 promócií – čaká na absolventov magisterského a doktorského štúdia, 39 promócií zorganizuje univerzita pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, 3 promócie pre absolventov Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK (UTV CĎV UK) a 1 promóciu pre malých absolventov letnej Detskej Univerzity Komenského. Každá slávnostná promócia bude ukončená študentskou hymnou Gaudeamus igitur.


02. 06. 2011 08.38 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Promočný „maratón“ UK odštartujú v stredu 8. júna 2011 absolventi Univerzity tretieho veku CĎV UK. Medzi prvých tohtoročných odpromovaných absolventov fakúlt Univerzity Komenského budú patriť absolventi Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK – z Teologického inštitútu pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Posledné letné promócie na UK sa uskutočnia 25. júla 2011, kedy si v Aule UK preberú svoje diplomy čerství nositelia titulu magister z Pedagogickej fakulty UK.

„Promócie patria už tradične k najvýznamnejším udalostiam v živote študentov. Diplom, ktorý si v tento významný deň preberú, je zhmotnením niekoľkoročného úsilia, je dôkazom splnenia osobných ambícií a verím, že i vstupenkou do úspešného profesijného života,“ uviedol prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.

Do zoznamu absolventov UK sa tento rok zapíše viac ako 3 500 absolventov 1. stupňa štúdia a vyše 4 400 absolventov 2. stupňa štúdia. Najpočetnejšie zastúpenie má už tradične Filozofická fakulta UK (približne 700 absolventov 1. stupňa a 600 absolventov 2. stupňa štúdia). Nasleduje Fakulta managementu UK (viac ako 500 absolventov 1. stupňa a 750 absolventov 2. stupňa). Trojicu fakúlt s najväčším počtom absolventov dopĺňa Prírodovedecká fakulta UK (s približne 580 absolventmi 1. stupňa a 480 absolventmi 2. stupňa štúdia).

Promócie absolventov 2. stupňa štúdia budú prebiehať do 25. júla 2011 (v Aule UK) a súbežne od 11. júla do 25. júla 2011 (v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK) pre bakalársky stupeň štúdia.

 

Ilustračná fotografia