Univerzita Komenského si pripomenie 20 rokov Chorvátskej republiky

Bratislava, 13. júna 2011: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Karol Mičieta dnes prijal veľvyslanca Chorvátskej republiky v SR Tomislava Cara. Predmetom stretnutia bolo okrem iného i osobné poďakovanie veľvyslanca za spoluprácu pri organizovaní slovensko-chorvátskej vedeckej konferencie na pôde UK, ktorá sa koná pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia nezávislosti Chorvátska a jeho odčlenenia od Juhoslávie.


13. 06. 2011 09.24 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na dnešnom stretnutí prerokovali zástupcovia vedenia univerzity s chorvátskym veľvyslancom aj možnosti ďalšej kooperácie medzi vysokými školami oboch krajín. „Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s chorvátskou Univerzitou v Záhrebe od roku 2003. Verím, že túto dobrú spoluprácu budeme i naďalej rozvíjať v rôznych oblastiach,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Odborná konferencia Slovensko a Chorvátsko - Historické paralely a vzťahy (do roku 1780) sa uskutoční v dňoch 20. – 24. júna 2011 v Bratislave a Levoči. Konferenciu organizujú Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofická fakulta Univerzity v Záhrebe. Záštitu nad podujatím prebral Mikuláš Dzurinda, minister zahraničných vecí SR.

Súčasťou podujatia bude aj otvorenie výstavy Chorvátske majáky, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. júna 2011 o 17.30 h v historickej budove UK na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave.

 

Rektor UK prof. K. Mičieta (vľavo) s chorvátskym veľvyslancom T. Carom

Foto: OVV