Program osláv 90. výročia Filozofickej fakulty UK

24. - 25. októbra 2011, Filozofická fakulta UK


05. 10. 2011 14.52 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá patrí medzi najstaršie fakulty Univerzity Komenského, si v tomto akademickom roku pripomína 90. výročie svojho založenia. V dňoch 24. – 25. októbra 2011 sa uskutočnia na pôde fakulty a univerzity oslavy 90. výročia začatia pedagogickej činnosti.

Podrobný program osláv