Cena dekana FTVŠ UK v atletike pre žiakov základných škôl

Preteky žiakov základných škôl o Cenu dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) v atletike sa uskutočnia dňa 28. septembra 2011 od 9.00 hod. na atletickom štadióne prof. Kuchena v areáli FTVŠ UK.


23. 09. 2011 09.13 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Družstvá dievčat a chlapcov zo základných škôl budú súťažiť v rôznych disciplínach. Fakulta očakáva účasť desiatich škôl s približne 80-timi súťažiacimi. „Deti majú takto často jedinú možnosť súťažiť v reálnych atletických podmienkach, lebo na niektorých školách nie sú na to vhodné podmienky,“ povedal prodekan FTVŠ UK doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD., a dodal: „Teší nás, že na pretekoch sa zúčastňujú naši absolventi, ktorí dnes učia na školách a prichádzajú so svojimi žiakmi.“

Ide už o 48. ročník podujatia. Pôvodne sa súťaž volala „Cena Večerníka“ a spolu s Večerníkom ho založila Katedra atletiky FTVŠ UK. Jej organizátorom bol dlhé roky doc. Bartolomej Rusina. Dnes sa na organizácii podujatia podieľajú pedagógovia FTVŠ UK doc. Koštial, Dr. Doležajová a doc. Lednický.