Začala sa letná univerzita pre seniorov

V pondelok 15. augusta 2011 sa o 14.00 hod. uskutočnila v priestoroch bratislavského Primaciálneho paláca prvá prednáška v rámci letnej univerzity pre seniorov.


16. 08. 2011 08.51 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Takmer 150 seniorov sa mohlo dozvedieť veľa zaujímavých informácií o histórii Bratislavy, ktoré im sprostredkovala lektorka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave PhDr. Alžbeta Sopušková.

Účastníci Letnej univerzity seniorov budú mať do konca augusta ešte tri prednášky - o minulosti i súčasnosti mesta, o pamätihodnostiach či možnostiach rozvoja hlavného mesta Slovenska v rámci zjednotenej Európy.

Organizátormi letnej univerzity pre seniorov sú Univerzita Komenského v Bratislave a hlavné mesto. Účastníci seniorskej univerzity získajú certifikát o absolvovaní letného štúdia.

Účastníci Letnej univerzity seniorov

 

Riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania UK PhDr. L. Lubelec počas otvorenia letnej školy

 

 

PhDr. A. Sopušková s prvou prednáškou letnej univerzity

 

Foto: © Rastislav Polák