Slávnostné ukončenie letnej školy Studia Academica Slovaca

19. augusta 2011 o 16.00 hod. v Aule UK, Šafárikovo nám., Bratislava


15. 08. 2011 10.43 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V piatok 19. augusta 2011 o 16.00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční slávnostné ukončenie 47. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).

Do tohtoročnej letnej školy nastúpilo 154 účastníkov z 38 krajín sveta, ktorí absolvovali trojtýždňový intenzívny vzdelávací program, doplnený bohatou ponukou kultúrnych podujatí a exkurziou po slovenských regiónoch.

 

Letná škola SAS je najstaršou letnou jazykovou školou na Slovensku, ktorá existuje od roku 1965 a od roku 1966 nesie názov Studia Academica Slovaca. SAS si na rozdiel od iných letných jazykových kurzov do dnešných dní zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Je určená zahraničným slovakistom a slavistom, univerzitným profesorom, docentom, asistentom a lektorom, ale aj študentom slovakistiky a slavistiky na zahraničných univerzitách, spisovateľom, prekladateľom, novinárom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry. Cieľom kurzu je získanie, resp. prehĺbenie komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a rozšírenie poznatkov zo slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry.