Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012

19. septembra 2011 (pondelok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)


05. 09. 2011 14.15 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,

a

predsedníčka Akademického senátu

 Univerzity Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.,

Vás pozývajú na

 

slávnostné zhromaždenie akademickej obce UK

pri príležitosti

otvorenia akademického roka 2011/2012,

ktoré sa uskutoční

dňa 19. septembra 2011 o 11.00 h v Aule UK.

 

Program:

1. Úvodné slovo - prorektor UK pre študijné veci

2. Slávnostný príhovor rektora UK

3. Hudobné vystúpenie

4. Gaudeamus igitur