Skončil sa 47. ročník letnej školy Studia Academica Slovaca

V piatok 19. augusta 2011 o 16.00 hod. bol v Aule Univerzity Komenského v Bratislave slávnostne ukončený 47. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).


19. 08. 2011 17.25 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

S tohtoročnou letnou školou sa rozlúčilo 154 účastníkov z 38 krajín sveta. Ako na ukončení uviedla riaditeľka SAS doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., tento ročník patril medzi etnicky najpestrejšie.

Tohtoroční frekventanti letnej školy SAS boli rozdelení do 14 študijných skupín. Počas 22 dní im pedagógovia pripravili 50 prednášok na rôzne témy. Okrem intenzívneho vzdelávacieho programu absolvovali študenti aj množstvo kultúrnych podujatí či exkurzie po slovenských regiónoch.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ukončil slávnostný ceremoniál slovami: "Som rád, že Slovensko sa počas troch týždňov stalo prechodným domovom zástupcov 38 krajín sveta, ktorým poodhalilo aspoň kúsok zo svojich krás. Verím, že vás tento pobyt obohatil, rozšíril vaše poznatky, komunikačné zručnosti a prispel tak ku skvalitneniu vašich študijných či profesijných kompetencií."


Letná škola SAS je najstaršou letnou jazykovou školou na Slovensku, ktorá existuje od roku 1965 a od roku 1966 nesie názov Studia Academica Slovaca. SAS si na rozdiel od iných letných jazykových kurzov do dnešných dní zachováva profil slovakistických akademických štúdií.

 

Rektor UK (hore) na slávnostnom ukončení letnej školy SAS

Tohtoroční absolventi letnej školy SAS

Viac fotografií nájdete na: www.facebook.com/Comenius.University

 

Foto: OVV