Otvorenie 47. ročníka letnej školy Studia Academica Slovaca

1. augusta 2011 o 16.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám., Bratislava


22. 07. 2011 11.44 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca otvorí v pondelok 1. augusta 2011 svoje brány pre frekventantov z 38 krajín sveta.

Slávnostný otvárací ceremoniál sa uskutoční za účasti rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., v Aule UK (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie) so začiatkom o 16.00 hod.

Letná škola slovenského jazyka a kultúry je určená zahraničným slovakistom a slavistom, univerzitným profesorom, docentom, asistentom a lektorom, ale aj študentom slovakistiky a slavistiky na zahraničných univerzitách, spisovateľom, prekladateľom, novinárom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry. Cieľom kurzu je získanie, resp. prehĺbenie komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a rozšírenie poznatkov zo slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry.

Letná škola SAS je najstaršou letnou jazykovou školou na Slovensku, ktorá existuje od roku 1965 a od roku 1966 nesie názov Studia Academica Slovaca. SAS si na rozdiel od iných letných jazykových kurzov do dnešných dní zachováva profil slovakistických akademických štúdií.

 

Bližšie informácie o programe