Letná škola SAS privítala 160 účastníkov z 38 krajín

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa v pondelok 1. augusta 2011 uskutočnil slávnostný otvárací ceremoniál 47. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).


01. 08. 2011 16.50 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Tento ročník letnej školy sa koná na pozadí osláv 90. výročia vzniku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a súčasne v tomto roku vychádza jubilejný 40. zväzok zborníka prednášok letnej školy SAS.

Brány školy sa toto leto otvorili pre 160 účastníkov z 38 krajín sveta. Krajinou s najväčším počtom frekventantov je tentoraz Poľsko (15 účastníkov), za ktorým nasledujú Francúzsko (13 frekventantov) a Nemecko (12 študentov). Letná škola slovenského jazyka a kultúry SAS privítala aj jedného účastníka z Moldavska, ktorý sa zároveň stal vôbec prvým študentom z tejto krajiny - v histórii letnej školy.

V radoch účastníkov dominujú študenti vysokých škôl, ale aj vedeckí a pedagogickí pracovníci, umelci, úradníci, manažéri či tlmočníci. Počas nasledujúcich troch týždňov ich čaká intenzívny vzdelávací program, doplnený bohatou ponukou kultúrnych podujatí a vlastivednou exkurziou po regiónoch Slovenska.

Na slávnostnom otvorení letnej školy sa zúčastnil aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. "Teší ma, že i tento rok môžeme účastníkom z 38 krajín sveta predstaviť a ukázať naše bohatstvo – kultúrne i prírodné. Dúfam, že váš trojtýždňový pobyt na Slovensku bude naplnený získavaním nových poznatkov, skúseností a overovaním si vašich jazykových schopností," uviedol rektor UK v príhovore účastníkom letnej školy SAS.

 

Letnú školu SAS otvorili: zľava - dekan Filozofickej fakulty UK prof. J. Šušol, rektor UK prof. K. Mičieta, riaditeľka SAS doc. J. Pekarovičová a tajomníčka SAS Mgr. A. Gabríková.

 

Letná škola slovenského jazyka a kultúry SAS privítala tento rok účastníkov z 38 krajín sveta.

 

 

Otvárací ceremoniál spestrilo i vystúpenie speváckeho zboru folklórneho súboru Lúčnica.

 

Foto: OVV