Univerzita Komenského v Bratislave uzatvorila zmluvu o partnerskej spolupráci s Divadlom Aréna

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a riaditeľ Divadla Aréna Mgr. art. Juraj Kukura dnes (7. marca 2012) podpísali zmluvu o spolupráci medzi univerzitou a divadlom.


07. 03. 2012 11.43 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Partnerstvo týchto dvoch inštitúcií je nadviazaním na dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní Detskej Univerzity Komenského. Projekt letnej univerzity pre deti vo veku od 9 do 14 rokov oslávi počas leta 2012 svoje 10. narodeniny. „Práve v roku tohto okrúhleho výročia rozširujeme spoluprácu aj o ďalšie aktivity pri vzájomnej propagácii našej univerzity a divadla. Teší ma, že v Divadle Aréna sme našli spoľahlivého partnera v oblasti kultúry i vzdelávania,“ uviedol po podpise zmluvy rektor UK. Partnerstvo univerzity a divadla prinesie vzájomné informovanie o kultúrnych podujatiach, zamestnanci i študenti UK získajú navyše benefit vo forme zľavy zo vstupeniek na divadelné predstavenia.

Uzatvorenie zmluvy o vzájomnej propagácii oboch inštitúcií pozitívne hodnotí aj riaditeľ Divadla Aréna: „Spolupráca bude pre obe strany výhodná. Vážime si, že univerzita sa aj takouto formou snaží dostať kultúru medzi ľudí. Divadlo Aréna bude pomáhať pri propagácii Univerzity Komenského i vzdelávania, nielen v rámci Detskej Univerzity Komenského.“

 

Rektor UK prof. K. Mičieta pri podpise zmluvy o spolupráci

Riaditeľ Divadla Aréna Mgr. art. J. Kukura podpisuje zmluvu o vzájomnej spolupráci.

Foto: OVV RUK