Technológom roka 2011 sa stal Mgr. Martin Sabo, PhD., z FMFI UK

Už po pätnásty raz odovzdali v Bratislave ocenenia v rámci súťaže Vedec roka, ktorej vyhlasovateľom je Journaliste Studio v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov.


21. 03. 2012 07.39 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Jedno z popredných ocenení súťaže - Technológ roka SR 2011 - získal Mgr. Martin Sabo, PhD., z Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Ocenenie získal za konštrukciu vysoko citlivého spektrometra - tandemového iónového pohyblivostného spektrometra s hmotnostným spektrometrom. Prístroj možno využiť v oblasti výskumu iónových procesov prebiehajúcich v elektrických výbojoch a v plynoch pri atmosférickom tlaku. Svoje využitie môže nájsť aj v iných oblastiach, napríklad pri neinvazívnej diagnostike v medicíne na základe diagnostiky dychu, v oblasti bezpečnosti je využiteľný na detekciu a rýchlu identifikáciu drog, bojových látok a výbušnín už v stopových množstvách.

Bližšie informácie o súťaži a výsledkoch v ďalších kategóriách sú dostupné na webstránke expertsforum.sk.