Odborná diskusia: UNIVERZITY A BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA

14. februára 2012 o 16.30 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave


06. 02. 2012 09.24 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje v utorok 14. februára 2012 odbornú diskusiu o vysokoškolskom vzdelávaní, vede, výskume a ich perspektívach - UNIVERZITY A BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA. Podujatie sa uskutoční o 16.30 hod. v Aule UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava).
Na diskusii sa zúčastnia: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., a prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. Každý z pozvaných hostí bude mať priestor na krátke odborné vystúpenie na uvedenú tému, následne sa k tejto problematike uskutoční diskusia. Využite možnosť vypočuť si názory tých, ktorí sú zodpovední aj za oblasť vysokoškolského štúdia, vedy a výskumu!

Tešíme sa na Vás v utorok 14. februára 2012 o 16.30 hod. v Aule UK!